Justitiële interventies voor jongeren en volwassenen

Een justitiële interventie is een aanpak om crimineel gedrag of recidive te voorkomen of te verminderen. Ook gaat het om de preventieve aanpak van pro-blemen die mogelijk kunnen leiden tot crimineel gedrag.

In dit dossier

featured_image
Maaike van Vugt
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie

Erkende justitiële interventies voor volwassenen zijn opgenomen in de databank van het Trimbos-instituut, interventies voor kinderen en jongeren in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut. Aanpakken die binnen het sociaal domein kunnen worden ingezet voor jongeren en volwassenen staan ook in de databank van Movisie. De drie kennisinstituten begeleiden interventie-eigenaren binnen het erkenningstraject. Welke interventies worden erkend beslist de Erkenningscommissie Justitiële interventies, deze bestaat uit elf deskundigen vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk.

Erkenningscommissie Justitiële interventies

De Justitiële interventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeelt de kwaliteit en de effectiviteit van interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld, zowel in de jeugdzorg en de ggz als het sociale domein. De commissie is een van de deelcommissies van de Erkenningscommissie Interventies. De Erkenningscommissie Justitiële Interventies bestaat uit deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk en vergadert vier keer per jaar. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingstermijn van de commissieleden is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging. Bekijk de huidige leden van de commissie.

Erkenningstraject

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies beslist welke interventies worden erkend en opgenomen in de databank Justitiële Interventies. Bij het indienen van uw interventie krijgt u ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie of het Trimbos-instituut. Welk instituut u begeleidt, hangt af van de doelgroep van uw interventie.

Interventie aanmelden

Bent u eigenaar of ontwikkelaar van een interventie die gericht is op het voorkomen van crimineel gedrag of recidive door jongeren of volwassenen en wilt u deze laten beoordelen op kwaliteit en effectiviteit? Meld uw interventie dan aan.

Erkende interventies