Interventie: Agressie Regulatie op Maat Klinisch Volwassenen

Agressie Regulatie op Maat Klinisch voor Volwassenen (ARK-V) is bedoeld voor volwassenen patiënten met ernstige agressieproblematiek die in detentie zitten of residentiële forensische zorg krijgen aangeboden.

Het primaire doel van ARK-V is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag. ARK-V is een behandeling met een individueel en groepsgericht aanbod en gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak, het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van negen maanden tot 2,5 jaar.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 28 maart 2018, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: agressie/geweld
  • Leeftijd: volwassenen
  • Doel: voorkomen recidive
  • Methode: cognitieve gedragsmatige aanpak, doe-oefeningen, groepsgericht en individueel aanbod
  • Locatie: detentie of residentiële forensische zorg

Doelgroep

ARK-V is bedoeld voor klinische patiënten met ernstige agressieproblematiek en een IQ boven de 80. Er is sprake van een hoog recidiverisico op gewelddadig gedrag. Het agressieprobleem is onderdeel van ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal in combinatie met complexe comorbiditeit. Er is tenminste sprake van een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis of een disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis, een normoverschrijdend-gedragsstoornis of cluster-B persoonlijkheidsstoornis al dan niet gecombineerd met ADHD, en/of problematisch middelengebruik. Er is tevens sprake van een tekort aan executieve functies, waaronder een geringe impulscontrole en disfunctionele cognities en scripts die leiden tot agressief gedrag.

Aanpak

ARK-V werkt met een individueel aanbod en indien passend bij de leerstijl van de patiënt met een groepsaanbod. Er wordt gebruik gemaakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set standaard en optionele modules aangeboden.

Tijdsinvestering

De duur van de behandeling (zonder nazorg) is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van minimaal 9 maanden tot maximaal 2,5 jaar. Gemiddeld genomen zal het gaan om 1,5 jaar. Er wordt minimaal 1,5 keer per week behandeld en maximaal drie keer per week. Een individuele sessie duurt minimaal een uur. De groepsmodule start na het afronden van de module beheersingsvaardigheden, een sessie duurt 90 minuten. Als er een groepsaanbod is, dan wordt er minimaal om de week individuele behandeling aangeboden.

Meer informatie