Interventie: Agressie Regulatie op Maat Ambulant Volwassenen

Agressie Regulatie op Maat voor Volwassenen Ambulant (vanaf nu ARopMaat-VA) is bedoeld voor volwassen cliënten met (ernstige) agressieproblematiek die binnen de ambulante forensische zorg worden behandeld.

Het primaire doel van ARopMaat-VA is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag. ARopMaat-VA is grotendeels een individuele behandeling die gebruikmaakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness–oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 13 december 2023, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: agressie/geweld
  • Leeftijd: volwassenen
  • Doel: het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het
    heden en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag in de toekomst
  • Methode: individuele behandeling, cognitieve gedragsmatige aanpak, ervaringsgerichte oefeningen
  • Locatie: ambulant

Doelgroep

ARopMaat-VA is bedoeld voor volwassen cliënten met ernstige agressieproblematiek en een IQ boven de 80. Cliënten zijn veelal vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie. Er is sprake van een matig, matig tot hoog of hoog recidiverisico op gewelddadig gedrag. Het agressieprobleem is onderdeel van een psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Zo is er sprake van een andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis, een oppositioneel opstandige gedragsstoornis, een normoverschrijdend-gedragsstoornis of cluster-B persoonlijkheidsstoornis al dan niet gecombineerd met ADHD en/of problematisch middelengebruik. Er is tevens sprake van een tekort aan executieve functies, waaronder een geringe impulscontrole en emotieregulatie, beperkte probleemoplossing en disfunctionele cognities en scripts die leiden tot agressief gedrag.

Aanpak

ARopMaat-VA is grotendeels een individuele behandeling die gebruikmaakt van een cognitieve, gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulnessoefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk worden standaard modules en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van minimaal vier maanden tot maximaal 1,5 jaar. Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan echter oplopen tot drie keer per week als er sprake is van een hoog recidiverisico.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vier maanden tot maximaal 1,5 jaar.

Meer informatie