Interventie: Weet wat je kan

Weet wat je kan (WWJK) is een psycho-educatie interventie om cliënten en hun naasten te informeren over en te leren omgaan met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB).

De interventie bestaat uit een kortdurende laagdrempelige module in de vorm van een training. De module is ontwikkeld als onderdeel van een basis zorgprogramma voor de forensische zorg, maar is ook inzetbaar in andere werkvelden zoals de GGZ en de Verstandelijk Gehandicapten Zorg. De module combineert het didactische model van educatie met de therapeutische doeleinden van psychotherapie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methodes uit de cognitieve gedragstherapie. De module is afgestemd op de behoeftes en de leerstijl van de doelgroep. Steekwoorden daarbij zijn: structuur, herhaling, eenvoudige taal en visualisaties.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 24 juni 2020, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: cognitieve vaardigheden
  • Leeftijd: vanaf 18 jaar (LVB)
  • Doel: voorkomen crimineel gedrag, voorkomen recidive
  • Methode: eenmalige training, individueel of in groepsverband
  • Locatie: ambulant

Doelgroep

Cliënten vanaf 18 jaar met een LVB en gedragsproblematiek. De gedragsproblematiek is zodanig risicovol dat behandeling noodzakelijk is, al of niet in een forensisch kader. LVB wordt gedefinieerd als een combinatie van een laag IQ (circa 55 – 85), tekortkomingen in adaptieve vaardigheden en psychosociale problemen.

Aanpak

Cliënten doorlopen eenmalig een training, individueel of in groepsverband. De training wordt gegeven door in de interventie geschoolde hulpverleners met een HBO- of hoger opleidingsniveau. De training wordt gegeven aan de hand van werkboeken die op maat gemaakt kunnen worden. Cliënten hebben daarbij inspraak. Naasten en begeleiders worden actief betrokken.

Tijdsinvestering

content

Meer informatie