Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (18+)

Het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag voor volwassenen (hierna: SGG-zorgprogramma) is bedoeld voor volwassen mannen die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) vertonen of hebben vertoond.

Het betreft een heterogene groep met als algemene kenmerk dat de aanmeldreden een zedendelict en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag betreft. Het gaat veelal om cliënten met een seksueel profiel en een laag-matige tot hoge kans op seksuele recidive en/of een antisociaal profiel met een matige tot zeer hoge kans op algemene recidive. Er zijn dus ook cliënten die kenmerken van beide profielen bevatten. Het doel van het zorgprogramma is om SGG in het heden te stoppen en de kans op seksuele en/of algemene recidive te verminderen.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 15 maart 2023, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: n zedendelict en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Leeftijd: mannen vanaf 18 jaar
  • Doel: SGG in het heden te stoppen en de kans op seksuele en/of algemene recidive te verminderen
  • Methode: cognitieve gedragsmatige aanpak, ervaringsgerichte oefeningen, onderdelen uit het Good Lives Model, systeemgerichte benadering en indien van toepassing: farmacotherapie en/of begeleiding van een forensisch maatschappelijk werker en/of eHealth

Doelgroep

Het SGG-zorgprogramma is bedoeld voor volwassen mannen die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) vertonen met een IQ-score boven de 80. Er is sprake van een laag-matige tot hoge kans op seksuele recidive en/of een matige tot zeer hoge kans op algemene recidive. Cliënten die voor dit zorgprogramma in aanmerking komen, hebben SGG vertoond richting één of meerdere
personen waarmee de pleger direct contact (fysiek of online) heeft gehad of de dreiging hiertoe groot is. De doelgroep kan worden onderverdeeld in (kind)misbruikers met een seksueel of antisociaal profiel.

Aanpak

Het SGG-zorgprogramma maakt gebruik van een modulair aanbod. De aanpak is gebaseerd op de Risk, Need, Responsivity-principes. Om te voldoen aan het responsiviteitsprincipe wordt er gebruik gemaakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van ervaringsgerichte oefeningen (helft
van alle behandelsessies) en onderdelen uit het Good Lives Model. Verder hanteert het zorgprogramma een systeemgerichte benadering. Tevens wordt indien passend farmacotherapie ingezet en/of begeleiding van een forensisch maatschappelijk werker en/of eHealth. De behandelduur en behandelfrequentie verschilt per
cliënt en is gebaseerd op het aanwezige recidiverisico.

Tijdsinvestering

De duur en intensiteit van de behandeling worden afgestemd op het recidiverisico van de cliënt.

Meer informatie