Interventie: Agressie Regulatie op Maat Plus (ARopMaat-Plus)

Agressie Regulatie op Maat Plus is bedoeld voor volwassen cliënten met (ernstige) agressieproblematiek en een licht verstandelijke beperking die binnen de ambulante forensische zorg worden behandeld.

Het primaire doel van ARopMaat-Plus is het verminderen van agressief gedrag en boosheidsgevoelens, en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag. ARopMaat-Plus is een individuele behandeling die als basishouding gebruik maakt van het valideren in combinatie met een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van ervaringsgerichte oefeningen (dramatherapeutische- en lichaamsgerichte technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) en veel aandacht voor het stimuleren en motiveren. Voor het leveren van maatwerk worden standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van zes maanden tot maximaal twee jaar.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 25 maart 2020, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: agressie
  • Leeftijd: jongvolwassenen, volwassenen (LVB)
  • Doel: voorkomen crimineel gedrag, voorkomen recidive
  • Methode:
  • Locatie:

Doelgroep

De ARopMaat-Plus is bedoeld voor mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking (IQ-score tussen de 60 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen) die (ernstige) agressieproblematiek vertonen. Er is sprake van een matig, hoog of zeer hoog recidiverisico op gewelddadig gedrag. Het agressieprobleem is onderdeel van een psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Het agressieve gedrag wordt in stand gehouden door criminogene risicofactoren die deels per cliënt kunnen
verschillen. Het gaat voornamelijk om een geringe impulscontrole, weinig beheersingsvaardigheden, een beperkte emotieregulatie, een tekort aan assertieve vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden, en disfunctionele cognities die leiden tot agressief gedrag.

Aanpak

ARopMaat-Plus is een individuele behandeling die als basishouding gebruik maakt van het valideren in combinatie met een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van ervaringsgerichte oefeningen (dramatherapeutische- en lichaamsgerichte technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) en veel aandacht voor het stimuleren en motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van minimaal zes maanden tot maximaal twee jaar. Er vindt minimaal twee keer per week contact plaats, liefst face tot face. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan één contact ook georganiseerd worden door beeldbellen of chatcontact via eHealth. De intensiteit kan echter oplopen tot drie keer per week als het gaat om een hoog recidiverisico. Eén contact moment kan eventueel door een andere
behandelaar worden uitgevoerd en meer gericht zijn op het verbeteren van de adaptieve vaardigheden. Een individuele behandelsessie duurt minimaal 45 minuten.

Tijdsinvestering

content

Meer informatie