Interventie: Right Now - MBSR in detentie

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een acht weken durend programma, waarbij gedetineerden wekelijks voor een sessie van twee uur bij elkaar komen.

Tijdens sessies wordt stil gestaan bij ervaringen van de deelnemers, worden zij zich bewust van hun reacties daarop en worden alternatieve en bewuste handelswijzen verkend. Naast de groepssessies maken dagelijkse huiswerkopdrachten en het bijwonen van een stiltedag deel uit van de interventie. De groepen bestaan uit acht tot tien deelnemers. MBSR is vooral geschikt voor gedetineerden die veel stress ervaren, moeite hebben met het reguleren van emoties, een laag zelfvertrouwen hebben en niet responsief zijn voor cognitieve en gedragsmatige trainingen en/of behandelingen.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 9 december 2020, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: gedragsproblemen
  • Leeftijd: volwassenen
  • Doel: verbeteren stressresponsiviteit en -regulatie, emotieregulatie en zelfvertrouwen
  • Methode: groepssessies, huiswerkopdrachten en stiltedag
  • Locatie: penitentiaire Inrichtingen

Doelgroep

MBSR binnen detentie is geschikt voor gedetineerden die gecommitteerd zijn om 8 weken te werken aan bewustwording, het trainen van aanvaarding en erkenning en het leren van bewust kiezen voor handelingsalternatieven. MBSR is bijzonder geschikt voor gedetineerden die veel stress ervaren, moeite hebben met het reguleren van stress en emoties en een laag zelfvertrouwen hebben. Exclusiecriteria vormen ernstige psychiatrische problematiek (zoals acute psychose), gebruik van zware psychofarmaca, actuele traumatische gebeurtenissen, het niet kunnen functioneren in een groep en het niet of onvoldoende beschikken over de Nederlandse taal.

Aanpak

MBSR leert deelnemers stil te staan bij ervaringen (positief, negatief, neutraal), zich bewust te worden van hun (automatische) reacties daarop (verlangen, aversie, verveling) en verkent alternatieve en bewuste handelswijzen. Er is aandacht voor lichaam en de geest (gedachten, gevoelens, bewustzijn). MBSR wordt aangeboden door MBSR trainers van de Dienst Boeddhistische Geestelijke Verzorging. Deze trainers zijn opgeleid aan het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness en voeren MBSR geprotocolleerd
uit volgens de trainershandleiding ‘Right now – Mindfulness in detentie.’ Deze handleiding is een doelgroepspecifieke variant van de MBSR en Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) van het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness. Deze zijn op hun beurt afgeleid van het Engelstalige MBSR protocol van Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massaschusetts (Kabat-Zinn, J., 1990).

Tijdsinvestering

8 weken

Meer informatie