Dit pik ik niet

“Dit pik ik niet” is bedoeld voor jongeren (meisje en jongens) van 12 tot 18 jaar die voornamelijk vermogensdelicten plegen. Het primaire doel van het zorgprogramma is het stoppen met of het verminderen van het plegen van vermogensdelicten.

“Dit pik ik niet” wordt individueel aangeboden en behelst een
cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van ervaringsgerichte oefeningen (experiëntiële technieken, waaronder stoelen-technieken en rollenspellen, en indien van toepassing mindfulness-based oefeningen). Indien nodig is er continu aandacht voor het motiveren van de jongere. De behandeling bestaat uit vier standaard modules. Afhankelijk van de problematiek is het daarnaast mogelijk
om vier optionele modules aan te bieden, indien geïndiceerd.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 13 december 2023, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: vermogensdelicten
  • Leeftijd: jongeren van 12 tot 18 jaar
  • Doel: het stoppen of verminderen van het plegen van vermogensdelicten en het reduceren van de kans op recidive (terugval) van het plegen van vermogensdelicten
  • Methode: cognitieve gedragsmatige aanpak en ervaringsgerichte oefeningen

Doelgroep

“Dit pik ik niet” is bedoeld voor jongeren (meisje en jongens) van 12 tot 18 jaar die voornamelijk vermogensdelicten plegen. Er is sprake van een IQ-score boven de 80 en een matig of hoog recidiverisico op het plegen van vermogensdelicten. Het gaat om jongeren met antisociale problematiek en meerdere, op elkaar inwerkende risicofactoren. Hierbij spelen de risicofactoren geringe impulscontrole en beheersingsvaardigheden, een tekort aan toezicht en passende opvoedingsvaardigheden bij opvoeder(s) en de aanwezigheid van disfunctionele cognities die leiden tot het plegen van vermogensdelicten hoe dan ook een rol.

Aanpak

“Dit pik ik niet” is een individuele behandeling die gebruik maakt van cognitief gedragstherapeutische elementen in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen (experiëntiële technieken). Voor het leveren van maatwerk wordt er naast de drie standaard modules ook gewerkt met vijf optionele modules. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo van de jongere en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot maximaal anderhalf jaar. Een individuele behandelsessie vindt minstens eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan oplopen tot drie keer per week, als het gaat om een zeer hoog recidiverisico.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo van de jongere en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot maximaal anderhalf jaar.

Meer informatie