Zorgprogramma Vermogen voor Volwassenen

Het ambulante Zorgprogramma Vermogen voor volwassenen (vanaf nu Zorgprogramma Vermogen) is bedoeld voor volwassen mannen en vrouwen die voornamelijk vermogensdelicten plegen en onderverdeeld kunnen worden in drie subdoelgroepen. Het primaire doel van het zorgprogramma is het stoppen met of het verminderen van het plegen van vermogensdelicten.

Het vermogensprogramma is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (experiëntiële technieken (dramatherapie) en indien van toepassing
aangepaste mindfulness oefeningen). Indien nodig is er continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt er per subdoelgroep een set standaard modules aangeboden. Afhankelijk van de problematiek is het daarnaast mogelijk om passende optionele modules aan te bieden.

 • Erkenning: goed onderbouwd, 1 juni 2022, deelcommissie Justitiële interventies
 • Gericht op: vermogensdelicten
 • Leeftijd: mannen en vrouwen vanaf 18 jaar
 • Doel: het stoppen met of het verminderen van het plegen van vermogensdelicten en het reduceren van de kans op recidive
 • Methode: individuele behandeling, cognitief gedragstherapeutische elementen in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen en indien van toepassing bewerkte mindfulness-oefeningen
 • Locatie: ambulante forensische zorginstelling

Doelgroep

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die één of meer vermogensdelicten hebben gepleegd. Er is sprake van een IQ-score boven de 80 en een matig, hoog of zeer hoog algemeen recidiverisico. Er is vaak sprake van psychosociale en/of biopsychiatrische problematiek en comorbiditeit. De doelgroep kan onderverdeeld worden in de volgende drie subgroepen:

 • Cliënten met een overwegend antisociaal persoonlijkheidsprofiel
 • cliënten bij wie het plegen van vermogensdelicten voortkomt uit disfunctionele coping
 • Cliënten bij wie sprake is van problematisch middelengebruik in combinatie met antisociale cognities en
  emotieregulatieproblematiek.

Aanpak

Het Zorgprogramma Vermogen is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van cognitief gedragstherapeutische elementen in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen (experiëntiële technieken en rollenspelen) en indien van toepassing bewerkte mindfulness-oefeningen (vooral de tweede en derde subdoelgroep). Voor het leveren van maatwerk wordt er per subdoelgroep een set standaard modules aangeboden. Afhankelijk van de problematiek is het daarnaast mogelijk om passende optionele modules aan te bieden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot maximaal anderhalf jaar. Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan echter oplopen tot drie keer per week als het gaat om een zeer hoog recidiverisico. Bij toepassing van de groepsmodule kan het individuele aanbod verlaagd worden naar eens per drie weken.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot maximaal anderhalf jaar.

Meer informatie