Interventie: Grip op Agressie (GoA)

Grip op Agressie (GoA) is een geprotocolleerde klinische interventie voor (jong) volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en (recidiverend) agressief (delict) gedrag.

Het programma is opgebouwd uit zeven met elkaar samenhangende modules en beslaat een periode van één tot twee jaar. GoA is gericht op het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren om (recidiverend) agressief gedrag te voorkomen.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 19 juni 2019, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: agressie
  • Leeftijd: vanaf 18 jaar (LVB)
  • Doel: voorkomen crimineel gedrag, voorkomen recidive
  • Methode: cognitief gedragstherapeutische interventies, sociale vaardigheidstraining
  • Locatie: ambulant

Doelgroep

De interventie is geïndiceerd voor cliënten vanaf 18 jaar met een TBS, PIJ, RM (justitiële maatregel) en vrijwillig opgenomen cliënten met een LVB* en risicovol agressief gedrag. Het agressieve gedrag is het primaire probleemgedrag of index-delictgedrag waarbij sprake is van een gemiddeld tot hoog delict- of recidiverisico.

Aanpak

Het verminderen van agressief (delict) gedrag staat in de interventie GoA centraal. De basis van de zeven modules wordt gevormd door de cognitief gedragstherapeutische interventies. De modules en de parallelle training sociale vaardigheden vormen samen één geheel en cliënten dienen het gehele programma te volgen. De opdeling in modules maakt dat het programma voor de cliënten uit overzichtelijke en haalbare onderdelen bestaat. Cliënten werken in kortdurende perioden aan bepaalde doelen en kunnen ter motivatie
met de afronding van elke module een certificaat behalen.

Tijdsinvestering

Het totale behandelprogramma GoA duurt maximaal 2 jaar. Alle modules worden dan één voor één aangeboden. De duur van het behandelprogramma kan worden verkort tot minimaal één jaar. De modules worden dan meer efficiënt en elkaar deels overlappend aangeboden.

Meer informatie

*Trajectum is onderdeel van De Borg, een samenwerkingsverband van de vier behandelklinieken voor Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapte mensen (SGLVG) in Nederland. Naar licht verstandelijk gehandicapte mensen wordt momenteel meestal verwezen als mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).