Stoppen-met-roken-zorg verbeteren

Duizenden Nederlanders doen dit jaar een stoppoging. In drie stappen kan ook uw ziekenhuis eraan bijdragen dat dit er nog meer worden. 

1. Leg voor iedere patiënt de rookstatus vast in het EPD

2. Start een Rook Stop Polikliniek

  • Meestal zijn 1 of 2 Rook-Stop-Coaches voldoende
  • Kijk het af bij collega’s;

Ziekenhuizen met Rook Stop Poli's:

3.    Versterk het Stoppen-met-roken-netwerk in uw regio

  • Start een werkgroep met een vertegenwoordiging van de regionale stakeholders (o.a. huisartsen, SMR coaches, POH’s)
  • Zorg voor een warme overdracht van uw patiënt; neem contact op met de zorgverlener naar wie u verwijst
  • Lees hoofdstuk 5 ‘Organisatie stoppen-met-rokenzorg’ uit de zorgstandaard tabaksverslaving 2019
  • Zoek uit naar wie u kunt doorverwijzen.

Doorverwijzen kan bijvoorbeeld naar: