Mantelzorg bij dementie: hulp voor de hulpverlener

Mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie hebben vaak problemen op emotioneel, sociaal en lichamelijk gebied. Hoe ondersteunt u deze mantelzorgers? Wilt u advies hoe u gebruik kunt maken van nieuwe inzichten op dementiegebied? Of heeft uw organisatie behoefte aan scholing of presentatie op maat?

Mantelzorgers verzorgen iemand met dementie wanneer deze nog niet is opgenomen in een instelling. Meestal is de mantelzorger de partner of een van de kinderen. Mensen die mantelzorg geven, hebben vaak problemen op emotioneel, sociaal of lichamelijk gebied.

Emotionele problemen

Zorgen voor iemand met dementie neemt veel tijd in beslag. De mantelzorger houdt weinig tijd over voor zichzelf. Ook hebben mensen met dementie vaak specifieke behoeften en problemen. De ene mantelzorger weet hier beter mee om te gaan dan de ander. Angststoornissen en depressie komen bij deze groep vaak voor. De zware emotionele belasting van mantelzorgers is daar mede verantwoordelijk voor.

Sociale problemen

Het vraagt veel aandacht om iemand met dementie te verzorgen. De sociale contacten van de mantelzorger lijden hieronder. Een gevolg kan zijn dat mantelzorgers in een sociaal isolement terechtkomen. Dit is niet makkelijk terug te draaien als de persoon met dementie is opgenomen of overleden.

Lichamelijke problemen

Mantelzorgers beoordelen hun gezondheid slechter dan niet-verzorgers. Lichamelijke functies zoals weerstand en wondherstel blijken vaak achteruit te gaan.

Trimbos-instituut en mantelzorgers bij dementie

Bij het Trimbos-instituut onderzoeken en ontwikkelen wij interventies voor mantelzorgers die mensen met dementie begeleiden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.