Implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden

In 2017 komt een serie van 43 kwaliteitsstandaarden voor psychische aandoeningen en generieke GGz onderwerpen beschikbaar. Met kwaliteitsstandaarden wordt voor alle partijen inzichtelijk wat zij in een behandeltraject mogen verwachten.
De implementatie van kwaliteitsstandaarden gaat niet vanzelf. Heeft u al een plan hoe u dat gaat aanpakken? 

Wij helpen u bij de implementatie

Het Trimbos-instituut heeft een methode ontwikkeld om implementatie te verbeteren. Door gebruik te maken van onze ondersteuning worden de kwaliteitsstandaarden in uw organisatie geïmplementeerd en wordt de organisatie van zorg efficiënt ingericht. Wij gaan als volgt te werk:

Stap 1. Per behandelprogramma maken we een QuickScan van de overeenkomsten en verschillen tussen het handelen van de professional en de aanbevelingen in de kwaliteitsstandaard.

Stap 2. Een adviesgroep met implementatiedeskundigen geeft op basis van de QuickScan advies op maat voor de implementatie van zorg conform de standaarden en het efficiënter inrichten van de organisatie van de zorg. Na dit advies brengen we 2 bezoeken op locatie waarin we de voortgang bespreken en het implementatieadvies zo nodig bijstellen.

Stap 3. We nodigen u uit om deel te nemen aan een kennisnetwerk om best practices uit te wisselen met andere organisaties.

In overleg met de opdrachtgever zetten we de volgende middelen in:

  • Een 'Wegwijzer geïntegreerd gebruik standaarden'. Aan de hand van casuïstiek lichten we toe hoe een combinatie van standaarden kan helpen om goede zorg in te richten voor clienten met vaak co-morbide problemen.
  • Trainingen in het werken met onderdelen van de standaarden, zoals suïcidepreventie, dimensionale diagnostiek en vroege herkenning van psychische aandoeningen.
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van zorgpaden.
  • Op geaggregeerd niveau terugkoppelen van het effect van de behandeling conform de kwaliteitsstandaard (op basis van indicatoren/ROM gegevens).

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Henny Sinnema of Daniëlle van Duin, leidinggevenden programma Zorginnovatie of vul onderstaande formulier in.

Aanmelden


Voorbeelden van implementatieprojecten