Nieuws |

Nieuwe resultaten drugs in rioolwater in Europese steden

Rioolwateranalyse geeft een signaal over de totale consumptie van diverse drugs. Elk jaar presenteert het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) de resultaten van het rioolwateronderzoek dat is uitgevoerd door het SCORE consortium in diverse Europese steden. In totaal hebben in 2023 88 steden uit 24 landen in Europa meegedaan aan het onderzoek. De resultaten worden op 20 maart 2024 gepubliceerd.

In Nederland zijn de steden Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden meegenomen in het onderzoek. De gegevens in Nederland zijn verzameld door het KWR. Rotterdam en Leeuwarden deden in 2023 voor het eerst mee.

In de studie werd gedurende een week in maart dagelijks een representatief sample genomen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) waarop de deelnemende steden (grotendeels) zijn aangesloten. Er werd specifiek gekeken naar sporen van cocaïne, amfetamine, methamfetamine, MDMA/XTC en cannabis.

In bijna iedere deelnemende Europese stad zijn alle onderzochte drugs waargenomen. Wel bestaan er grote verschillen in de hoeveelheid geconsumeerde drugs tussen de diverse deelnemende steden in Europa. In vergelijking tot andere Europese steden scoren Amsterdam en Rotterdam hoog op de hoeveelheid aangetroffen drugs cocaïne, MDMA en cannabis. Ook waren er dit jaar in Utrecht en Eindhoven weer lozingen in het riool van amfetamine en in Eindhoven ook van MDMA.

“Over het algemeen zien we een voorzichtige stabilisatie van de hoeveelheid gebruikte synthetische drugs in de Nederlandse steden die vorig jaar ook meededen aan het rioolwateronderzoek.  Maar om de puzzel te kunnen leggen, blijft het noodzakelijk om ook aanvullende gegevens te verzamelen en naast elkaar te leggen voor een compleet beeld van het drugsgebruik in Nederland.”  – Laura Smit-Rigter, Landelijk coördinator van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek in Nederlandse steden via: Rioolwateronderzoek drugs – Trimbos-instituut

Het EMCDDA

Het Trimbos-instituut rapporteert samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid jaarlijks aan het EMCDDA over ontwikkelingen in de drugssituatie in Nederland. Dit gebeurt door alle Focal Points in de EU-lidstaten. De gegevens van de rioolwateranalyses zijn afkomstig van de Europese studie SCORE, waar het EMCDDA mee samenwerkt.

Laura Smit - Rigter
Landelijk coördinator DIMS