Nieuws |

Nulmeting Experiment Gesloten Coffeeshopketen uitgevoerd

Het Experiment Gesloten Coffeeshopketen start naar verwachting in de loop van 2024. Voorafgaand is een nulmeting verricht in de tien deelnemende ‘interventiegemeenten’ en in tien gemeenten waar het reguliere cannabisaanbod tijdens het experiment blijft gelden (‘vergelijkingsgemeenten’). Hieruit blijkt dat de situatie in de interventiegemeenten in het algemeen overeenkomt met die in de vergelijkingsgemeenten.

Deze nulmeting schetst de situatie met betrekking tot coffeeshops, bezoekers en de illegale cannabismarkt in de beide typen gemeenten voorafgaande aan het experiment. In de toekomstige vervolgmetingen worden de ontwikkelingen voor beide typen gemeenten vergeleken met de situatie volgens de nulmeting. Het onderzoek is uitgevoerd door Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut in opdracht van het WODC.

Resultaten uit de nulmeting

De locatie, sfeer en de verkoop van kwalitatief hoogwaardige cannabis zijn voor mensen redenen om cannabis in een coffeeshop te kopen. Voor mensen die cannabis buiten de coffeeshop kopen zijn de prijs en prijs-kwaliteitverhouding, de mogelijkheid om grotere hoeveelheden cannabis te kunnen kopen en de relatief snelle en makkelijke service van een bezorgdienst de belangrijkste redenen om dit te doen.

Ook geeft de nulmeting een beeld van het cannabisgebruik onder de bevraagde coffeeshopbezoekers. Zo gebruikte bijvoorbeeld bijna driekwart van de mensen bijna dagelijks cannabis, scoorde ongeveer zeven op de tien respondenten een hoog risico op een matige of ernstige stoornis in het cannabisgebruik, en gaf één op de tien aan wel eens onwel te zijn geworden.

Van de mensen die in de directe nabijheid van een coffeeshop wonen of werken, is de meerderheid tevreden over hun leef- en werkomgeving en ervaarden zij vaker niet dan wel overlast aan de coffeeshop in de buurt. Alle uitkomsten van de nulmeting zijn te lezen op de website van het WODC.

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Tijdens het Experiment Gesloten Coffeeshopketen wordt in tien interventiegemeenten geëxperimenteerd met de verkoop van legaal geteelde cannabis. Het experiment moet duidelijk maken of gereguleerde productie, distributie en verkoop van op kwaliteit gecontroleerde cannabis mogelijk is. Ook moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de illegale markt, volksgezondheid, openbare orde en overlast en eventuele verplaatsingseffecten.

Eerder is al een voormeting uitgevoerd onder 19 van de twintig gemeenten. De resultaten van deze voormeting zijn hier te lezen: Voormeting Experiment Gesloten Coffeeshopketen uitgevoerd – Trimbos-instituut

Meer informatie

Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs