Nieuws |

Voormeting Experiment Gesloten Coffeeshopketen uitgevoerd

Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut hebben in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een voormeting uitgevoerd voor het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’. De resultaten zijn afgelopen week gepubliceerd.

In de huidige situatie in Nederland wordt de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops gedoogd, maar het telen van cannabis en het leveren aan coffeeshops is verboden. Het doel van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen is om na te gaan of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten leveren informatie op voor het maken van een beredeneerde keuze over de toekomst van het cannabisbeleid.

Eerste metingen

De huidige voormetingen zijn bedoeld om alvast een indruk te krijgen van onder meer het cannabisgebruik, de gedoogde cannabisverkoop door coffeeshops en de illegale cannabisverkoop in de gemeenten die betrokken zullen zijn bij het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Het onderzoek gaat over 19 gemeenten die betrokken zullen zijn bij het nog te starten experiment.

Uit de menukaartanalyse komt naar voren dat er gemiddeld meer wiet dan hasj op de menukaarten van coffeeshops staat. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat bijna twee derde van de ondervraagde coffeeshopbezoekers positief scoort op een screener voor ‘riskant cannabisgebruik’. Ook blijkt een relatief hoog percentage bezoekers de cannabis (ook) voor medicinale doeleinden te gebruiken. Voor personen die cannabis buiten de coffeeshop kopen, lijkt vooral de prijs en/of de prijs-kwaliteitverhouding een doorslaggevende factor om in het illegale circuit te kopen. Meer informatie over de uitkomsten van de voormetingen is te lezen op de website van het WODC en in het rapport.

‘Na jaren voorbereiding van het experiment met de gesloten coffeeshopketen zijn dit de resultaten van de eerste voormeting. Het onderzoeksconsortium heeft de cannabismarkt op diverse aspecten nauwkeurig onderzocht, voordat de eerste legaal gekweekt cannabis in een aantal coffeeshops komt te liggen. We kijken uit naar het vervolg van dit experiment.’ – Margriet van Laar, programmahoofd Drugs van het Trimbos-instituut.

Vervolg experiment

Deze voormeting is uitgevoerd tijdens de coronapandemie en er is na de voormeting een extra vergelijkingsgemeente aan het onderzoek toegevoegd. Vanwege de mogelijke invloed hiervan op de resultaten, wordt op dit moment een nieuwe nulmeting uitgevoerd. De resultaten daarvan worden afgezet tegen die van de vervolgmetingen. Het experiment start naar verwachting tussen februari en mei 2024.

Lees hier het rapport van de voormeting van het Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Meer informatie

Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs