Advies preventieaanpak Experiment Gesloten Coffeeshopketen

43979

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) werken samen aan het vormgeven van het in het regeerakkoord 2017- 2021 afgesproken Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Volgens de Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen (de commissie Knottnerus) dient het experiment gepaard te gaan met “ preventieve aandacht voor de gezondheidsschade die zowel cannabisgebruik als roken kan veroorzaken.”

De ministeries hebben het Trimbos-instituut gevraagd om te adviseren over een preventieaanpak die bijdraagt aan het voorkomen van (een eventuele stijging van) cannabisgebruik ten tijde van het experiment. In het advies wordt ingegaan op de risicogroepen die benaderd dienen te worden en de instrumenten en interventies die hierbij ingezet kunnen worden, waarbij ook gekeken wordt naar de bestaande aanpak, de uitvoerende partijen en de kosten.

 

Auteur M. Möhle, D. Spronk, L. van Leeuwen
Auteur

, ,

Jaar

SKU af1776
Category Rapporten