Publiek private projecten

Sommige van onze projecten ontvangen (deels) financiering van private partijen met winstoogmerk.

Binnen het Trimbos-instituut toetst de commissie Publiek Private Samenwerking de projecten waarbij sprake is van een bijdrage (al dan niet financieel) van een private partij met winstoogmerk. Dit gebeurt door toetsing van de projectdoelen, de beoogde samenwerkingspartner(s), te behalen gezondheidswinst, de wetenschappelijke impact, de maatschappelijke impact, wetenschappelijke onafhankelijkheid, financiële onafhankelijkheid en transparantie.

Na toetsing door de commissie Publiek Private Samenwerking accepteert Trimbos-instituut bijdragen van private partijen in de volgend projecten:

Projectnaam Toelichting project Private onderneming Startdatum project
Bijscholing team Abbvie Kennisoverdracht aan hepatitis C-team Abbvie januari 2019
Leefstijl informatie bij bedrijven Aanbieden van leefstijltips aan werknemers via displays in bedrijven VitaalBedrijf april 2021

Oudere projecten

Bekijk oudere publiek private projecten in ons archief.