Samenwerking met private partijen

Sommige van onze projecten ontvangen een bijdrage (al dan niet financieel) van een private partij.

Binnen het Trimbos-instituut toetst de commissie Samenwerking Private Organisaties potentiële samenwerkingen waarbij sprake is van een bijdrage (al dan niet financieel) van een private partij.. Dit gebeurt door toetsing van de projectdoelen, de beoogde samenwerkingspartner(s), te behalen gezondheidswinst, de wetenschappelijke impact, de maatschappelijke impact, wetenschappelijke onafhankelijkheid, financiële onafhankelijkheid en transparantie.

Na toetsing door de commissie Samenwerking Private Organisaties accepteert Trimbos-instituut bijdragen van private partijen in de volgend projecten:

Projectnaam Toelichting project Private onderneming Startdatum project
Bijscholing team Abbvie Kennisoverdracht aan hepatitis C-team Abbvie januari 2019
Leefstijl informatie bij bedrijven Aanbieden van leefstijltips aan werknemers via displays in bedrijven VitaalBedrijf april 2021
MEDicinal USe of cAnnabis: Motives, patterns of use and barriers to treatment (MEDUSA) Het doel van deze studie is het onderzoeken van de motieven die mensen in Nederland hebben voor medicinaal gebruik van cannabis van niet-farmaceutische kwaliteit, hun gebruikspatronen, en de redenen waarom zij geen medicinale cannabis op recept verkrijgen. Onderzocht zal worden voor welke somatische en mentale gezondheidsklachten en symptomen mensen cannabis gebruiken, wat hun gebruikspatronen zijn, en wat de zelf gerapporteerde effectiviteit van hun zelfmedicatie is. Door in kaart te brengen wat de drijfveren, overtuigingen, percepties, attitudes en ervaringen van individuen zijn op het gebied van medicinale cannabis zullen barriers to treatment worden geïdentificeerd. Dit zal de eerste studie in Nederland zijn die het medicinaal gebruik van niet-farmaceutische cannabis door een tot dusver onderbelichte groep mensen in kaart zal brengen. Bedrocan april 2022
Verkenning naar de digitale balans van de Nederlandse bevolking Verkennen van het onderzoek dat in Nederland gedaan is, wordt of gepland staat naar digitaal mediagebruik i.r.t. gezondheid. Alliantie Digitaal Samenleven [ADS] november 2022
Digitale Balans Het Trimbos-instituut ontwikkelde het Digitale Balans model. Vanuit deze expertise werken wij mee in een door Johns Hopkins University (Verenigde Staten) geleid project met als doel het ontwikkelen van een publieke gezondheidsinterventie rondom digitale balans in Saudi-Arabië. Johns Hopkins University (VS) en achterliggend: ITHRA/Aramco (SA) februari 2023

Oudere projecten

Bekijk oudere publiek private projecten in ons archief.