VERS II

VERS II

VERS II biedt verdieping van de geleerde vaardigheden uit VERS I. Het is een training die in groepsverband wordt gevolgd.

 Opzet VERS II training

 •  Er is geen vast start- en sluitdatum
 • Deelnemers kunnen tijdens het programma in- en uitstromen
 • Bijeenkomsten duren twee tot drie uur en zijn éénmalig per twee of drie weken
 • Mogelijkheid voor enkele thema’s ‘op herhaling’
 • Looptijd VERS II één tot anderhalf jaar bij het doorlopen van het hele programma

Evenals bij VERS I geldt dat de VERS-training altijd onderdeel is van de behandeling. Voorwaarde voor deelname is dat de cursist tijdens de VERS-training ook contact heeft met de individuele behandelaar.

De opzet van VERS II biedt de mogelijkheid weer meer op eigen benen te staan en minder afhankelijk te zijn van een vaste groep.

Thema’s die aan bod komen:

 • Concrete doelen bepalen
 • Vertrouwen en risico’s nemen in relaties
 • Omgaan met boosheid
 • Hanteren van impulsiviteit
 • Omgaan met conflicten in relaties
 • Een draaiboek maken (om met moeilijke situaties om te gaan)
 • Assertiviteit
 • Keuzes maken

Accreditatie

 Accreditatie is toegekend door:

 Voor meer informatie over onder andere de kosten, data, cursusmateriaal en aanmelden kunt u naar de website van het Trimbos-Instituut.