Training

Samen Beslissen in de GGZ

Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training ‘Samen Beslissen in de GGZ’ worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best passende behandeling.

Omschrijving

Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training ‘Samen Beslissen in de GGZ’ worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best passende behandeling. 

Doelgroep

Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zowel teams (5 à 6 personen per team) als vrijgevestigde professionals kunnen deelnemen.

Resultaat

Na de training hebben deelnemers kennis en inzicht in de betekenis en toepassing van Samen Beslissen met behulp van ROM en kwaliteitsstandaarden. Ook hebben zij praktijksituaties geoefend waarin ROM en kwaliteitsstandaarden gebruikt worden om samen met de patiënten en hun naasten beslissingen te nemen over de best passende behandeling. Verder worden deelnemers ondersteund door middel van feedback een maand en een half jaar na het volgen van de training.

Praktisch

Type
Training
Duur
Een dagdeel (4 uur)
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door V&VN (4 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (4 punten) en NIP (3 punten)
Investering
€ 295
Trainer
Diverse behandelaren en ervaringsdeskundigen die hiervoor zijn opgeleid kunnen hiervoor worden ingezet. Meer informatie? Neem dan contact op met academie@trimbos.nl.

Accreditatie, meer informatie en aanmelden

De training Samen Beslissen is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V (4 punten) en Register Zorgprofessionals, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (4 punten) en het NIP (3 punten). 

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Meer trainingen