Dubbele diagnose: feiten en cijfers

Bij mensen zonder psychische stoornis heeft in Nederland 19 procent te maken gehad met verslaving. Bij mensen met een ernstige psychische stoornis is dat 41 procent. Dubbele diagnose komt dus vaker voor bij mensen met een ernstige psychische stoornis dan bij de gemiddelde Nederlander.

Frequentie van dubbele diagnose

  • Dubbele diagnose komt met name voor bij mensen die lijden aan schizofrenie, bipolaire stoornissen of een depressie met psychotische kenmerken.
  • 20 tot 50 procent van de cliënten in de GGZ heeft verslavingsproblematiek, naast hun psychische stoornis.
  • In de verslavingszorg heeft 60 tot 80 procent van de cliënten een psychische aandoening.

Kenmerken van mensen met een dubbele diagnose

Mensen met een dubbele diagnose vertonen vaak dezelfde kenmerken, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek:

  • Ze gaan eerder opnieuw drugs gebruiken of krijgen opnieuw last van psychiatrische symptomen.
  • Ze worden vaker opgenomen en zijn minder therapietrouw.
  • Ze zijn vaker dakloos, depressief, suïcidaal en agressief.
  • Ze hebben meer problemen met hun familie.
  • Ze zijn vaker werkloos of hebben langdurige conflicten in de privésfeer.
Diagnose groep Voorkomen verslaving in psychiatrische patiënten
Schizofrenie 47%
Bipolaire stoornis 52%
Depressie 19%
Angststoornis

- PTSS

35%

- 22 tot 43%

Persoonlijkheidsstoornis

1) Antisociale persoonlijkheidsstoornis

2) Borderline persoonlijkheidsstoornis

44% (alcohol)

79% (opiaten)

1) 18 tot 22%

2) 27 tot 57%

ADHD 23%
Autisme 16%

Bron: Handboek Dubbele Diagnose 2013