KOPP/KOV succesverhaal: groter bereik van KOPP/KOV-aanbod...

Het toeleiden van kinderen naar KOPP/KOV-interventies (voorheen KOPP/KVO-interventies) is niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld door schaamte voor de problematiek van de ouder. We belichten de manieren die in de praktijk succesvol gebleken zijn om het bereik van het KOPP/KOV-aanbod te vergroten.

Mijn ervaring is dat verwijzers het enorm waarderen om wat terug te horen. Soms nodigen we verwijzers ook uit om aan te schuiven bij het eindgesprek met de ouders en het kind, bijvoorbeeld als het gaat om een wijkteammedewerker die thuisbegeleiding aan het gezin geeft. Op deze manier is er sprake van een warme overdracht en wordt KOPP/KOV echt onderdeel van een bredere keten.

Catelijne Mostert, preventiewerker jeugd WELZIN

Succesfactoren

Werven onder de noemer van ‘spanning en stress thuis’: dit is zowel voor kinderen, ouders als verwijzers aansprekend en drempelverlagend. Als er eenmaal een basis gelegd is voor vertrouwen, kunnen KOPP/KOV-thema’s nadrukkelijker aan bod komen.

Investeren in relatie met verwijzers: terugkoppelen of kinderen wel of niet zijn gestart, regelmatig je gezicht laten zien, samen met verwijzers hun caseload doornemen en hen uitnodigen voor het eindgesprek met ouder en kind.

Het aanbod zo dicht mogelijk bij huis aanbieden: bijvoorbeeld op (brede) scholen, wijkcentra of de voetbalkantine. Laat bij de keuze voor de locatie de thuisadressen van de aangemelde gezinnen leidend zijn.

Investeren in KOPP/KOV-ambassadeurs in de wijk: bijvoorbeeld door jongerenwerkers vanuit het welzijnswerk te betrekken bij de uitvoering. Hiermee wordt ook alertheid op problematiek bij deelnemers na afloop van de cursus gestimuleerd.

Samenvoegen van de KOPP/KOV-pubergroep met het aanbod voor huiselijk geweld: vaak brengt psychiatrie veel spanningen met zich mee thuis. Hoewel dit lang niet altijd onder huiselijk geweld valt, is de ervaring dat KOPP/KOV-jongeren en pubers die in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld veel in elkaar herkennen.

Samenwerkingspartijen

Dit initiatief is uitgevoerd door WELZIN Amersfoort in samenwerking met verwijzers vanuit wijkteams, GGD’en en scholen.

Het filmpje ‘Lieve verwijzer bedankt!’ van PuntP Preventie Amsterdam Jeugd is een bedankje aan hun verwijzers naar KOPP/KOV-groepen.