KOPP/KOV succesverhaal: Kindcheck als kapstok voor KOPP/KOV

KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) moet blijvend onder de aandacht gebracht worden van hulpverleners die met volwassen cliënten werken. De implementatie van de Kindcheck kan aangegrepen worden om de KOPP/KOV-doelgroep op de kaart te zetten.

Ik krijg van collega’s vaak te horen dat ik de “KOPP-kop” ben. Steeds als ze mij zien lopen, denken ze weer even aan de kinderen van hun cliënten en de uitvoering van de Kindcheck. Dat is een goede reminder. Ook kloppen mijn collega’s sinds de interne scholing gemakkelijker bij me aan voor overleg of advies.

Marleen Faber, Vincent van Gogh

Kindcheck als kapstok

Om de KOPP/KOV-doelgroep op de kaart te zetten:

  • neemt een KOPP/KOV-preventiewerker deel aan de interne werkgroep ‘Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ en is daarin met name belast met de implementatie van de Kindcheck;
  • organiseert het KOPP/KOV-team interne voorlichting en scholingen over de Kindcheck, waarbij deskundigheidsbevordering rondom KOPP/KOV is opgenomen;
  • kunnen KOPP/KOV-consulenten geconsulteerd worden m.b.t. de Kindcheck en stappen 2 en 4 van de meldcode.

Dit initiatief is uitgevoerd door Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met MetGGZ (Limburg).

Effect

Begeleiding rondom implementatie meldcode én extra aandacht voor KOPP/KOV preventie. KOPP/KOV activiteiten kunnen worden ingezet worden ter ondersteuning van de meldcode.

Succesfactoren

Verplichtend karakter: het verplichtend karakter van de meldcode en Kindcheck zorgt ervoor dat hulpverleners zich meer verantwoordelijk voelen voor de kinderen van hun cliënten en ter ondersteuning sneller KOPP/KOV-specialisten inschakelen.

Facilitering vanuit het management: facilitering vanuit het management voor interne scholing en andere activiteiten rondom de meldcode en Kindcheck.

Formele borging: formele borging van de meldcode en Kindcheck binnen het domein ‘Kwaliteit en veiligheid’.

Activiteiten en scholing Kindcheck: door KOPP/KOV te koppelen aan activiteiten en scholingen over de Kindcheck, krijgt de adviesfunctie van KOPP/KOV binnen de organisatie een gezicht, wat doorstroom naar KOPP/KOV aanbod vergemakkelijkt.

Bureauzetter

Bureauzetter met twee zijden ‘Hoe voer je de Kindcheck uit?’ en ‘Stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’.

> Bekijk bureauzetter

> Download proefafdruk

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over dit project de Toolkit 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' van de Rijksoverheid.

> Bekijk de Toolkit