Structurele aandacht voor ouderschap

Opvoedondersteuning aan ouders binnen de verslavingszorg en GGZ wordt vaak niet standaard aangeboden. Het Programma Verslaving & Ouderschap (PVO) helpt om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan ouderschap bij cliënten.

Geïnspireerd door het PVO hebben PuntP en Jellinek de doorverwijzing zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Eén keer per week houd ik als GGZ-preventiewerker een KOV-spreekuur bij Jellinek, waar behandelaars ouders naar kunnen verwijzen. Laatst was er een aan coke verslaafde vader die met tegenzin naar mijn spreekuur was gekomen. Twee maanden later heeft hij zijn dochter verteld over zijn drugsgebruik en heb ik het meisje psycho-educatie gegeven. Een mooi resultaat!

Lonneke van Heere, PuntP

Aandacht voor ouderschap

Structurele aandacht voor ouderschap werd gerealiseerd door:

 • Signalering van cliënten met kinderen tijdens intake (Kindcheck).
 • Uitnodigen en informeren van de cliënt.
 • Inventarisatiegesprek voeren over opvoeding en ontwikkeling van de kinderen met een aanvullende screening.
 • Een (intercollegiaal) indicatieoverleg.
 • Adviesgesprek met de cliënt voeren waarin de bevindingen van het indicatieoverleg teruggekoppeld worden aan de cliënt.
 • Interventie en doorverwijzing.
 • Afsluiting en terugkoppeling.

Dit initiatief is ontwikkeld door Brijder Verslavingszorg, met financiering van ZonMw.

Succesfactoren

 • De Kindcheck structureel verankeren in de intake.
 • Ouderschap vanaf de start van de behandeling bespreekbaar maken.
 • Het kind in beeld houden.
 • Het bespreekbaar maken van oudersignalen en de vertaling maken naar kindsignalen. Bijvoorbeeld: een ouder geeft aan ‘s ochtends moeilijk uit bed te komen; dit kan voor het kind betekenen dat het niet geholpen wordt bij het opstaan, ontbijten en op tijd naar school gaan.
 • Laagdrempelige doorverwijsmogelijkheid.
 • Samenwerking en afstemming met andere instanties die betrokken zijn bij de cliënt en zijn/haar gezin.

Handboek

PVO heeft een handboek ontwikkeld voor professionals in de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

> Download gratis het handboek.