KOPP/KOV succesverhalen

Professionals vertellen over succesvolle KOPP/KOV-initiatieven (voorheen KOPP/KVO) in de praktijk. 

In dit dossier

Heeft u vragen?

featured_image
Anouk de Gee
Projectleider KOPP/KOV Mentale gezondheid & Preventie

Campagne 'Maak het verschil voor een kind'

Een kwart van alle jongeren groeit op met zorgen thuis, zoals een zieke ouder, een (v)echtscheiding of geldproblemen. De campagne 'Maak het verschil voor een kind' leert professionals en naasten hoe zij deze kinderen en jongeren (0-23 jaar) kunnen signaleren, het gesprek aan kunnen gaan, hulp kunnen bieden of kunnen doorverwijzen. Ontdek hoe preventiewerker Fien Beijers hier een succes van maakte.

Bespreekbaar maken van ouderschap

Het onderwerp ouderschap ligt vaak gevoelig bij ouders die in behandeling zijn. Het is belangrijk om de ouderrol op een niet-veroordelende manier ter sprake te brengen. Lees hoe behandelmedewerker Ouder & Kind Sandra Hekel dit aanpakt

Ik voer dagelijks gesprekken over ouderschap met ouders die in behandeling zijn en maak weinig mee dat ouders geïrriteerd raken. Mijn ervaring is dat elke ouder graag over zijn/haar kind wil praten. Toon echt interesse in ouder en kind en stel vragen die je aan elke willekeurige ouder zou stellen. Wanneer ik zie dat een ouder bang, boos of verdrietig is, benoem ik dat en ga na of het klopt. Zo lang je durft te vragen en niet oordeelt, zit je goed.

Sandra Hekel, behandelmedewerker Ouder & Kind Brijder Verslavingszorg

Groter bereik van KOPP/KOV-aanbod in de GGZ-preventie

Het toeleiden van kinderen naar KOPP/KOV-interventies is niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld door schaamte voor de problematiek van de ouder. We belichten de manieren die in de praktijk succesvol gebleken zijn om het bereik van het KOPP/KOV-aanbod te vergroten. Preventiewerker Jeugd Catelijne Mostert licht de succesvolle manieren toe.

Huisarts actief in ketenaanpak KOPP/KOV

Hulpverleners van KOPP/KOV-ouders zijn vaak uitsluitend gericht op de behandeling van hun volwassen cliënt. De Utrechtse methode ‘Heeft u ook kinderen?’ maakt hulpverleners alert op de situatie van de kinderen van de cliënt. Kaderhuisarts GGZ Christine Weenink vertelt over het succes.

Kindcheck als kapstok voor KOPP/KOV

KOPP/KOV moet blijvend onder de aandacht gebracht worden van hulpverleners die met volwassen cliënten werken. De implementatie van de Kindcheck kan aangegrepen worden om de KOPP/KOV-doelgroep op de kaart te zetten. Vincent van Gogh medewerkster Marleen Faber vertelt meer.

Ik krijg van collega’s vaak te horen dat ik de “KOPP-kop” ben. Steeds als ze mij zien lopen, denken ze weer even aan de kinderen van hun cliënten en de uitvoering van de Kindcheck. Dat is een goede reminder. Ook kloppen mijn collega’s sinds de interne scholing gemakkelijker bij me aan voor overleg of advies.

Marleen Faber, Vincent van Gogh

Samenwerking gemeente, zorgverzekeraar en verslavingszorg

CZ, Gemeente Breda en Novadic Kentron startten in 2012 een gezamenlijk KOV-pilotproject (voorheen KVO) met als doel ‘Voorkomen dat KOV-kinderen van nu, de verslaafden van morgen worden’. Uitgangspunt voor samenwerken is dat zowel de zorgverzekeraar als de gemeente de vruchten plukt van effectieve preventie voor deze doelgroep. Ontdek de vervolgstappen

Structurele aandacht voor ouderschap

Opvoedondersteuning aan ouders binnen de verslavingszorg en GGZ wordt vaak niet standaard aangeboden. Het Programma Verslaving & Ouderschap (PVO) helpt om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan ouderschap bij cliënten. Lees hoe PVO dit gerealiseerd heeft.

Geïnspireerd door het PVO hebben PuntP en Jellinek de doorverwijzing zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Eén keer per week houd ik als GGZ-preventiewerker een KOV-spreekuur bij Jellinek, waar behandelaars ouders naar kunnen verwijzen. Laatst was er een aan coke verslaafde vader die met tegenzin naar mijn spreekuur was gekomen. Twee maanden later heeft hij zijn dochter verteld over zijn drugsgebruik en heb ik het meisje psycho-educatie gegeven, een mooi resultaat!

Lonneke Heere, PuntP

Ondersteuning voor kwetsbare moeders

VoorZorg biedt preventieve ondersteuning aan jonge, kwetsbare (aanstaande) moeders en hun kinderen, waaronder de KOPP/KOV-doelgroep. Doel van het programma is om kindermishandeling te voorkomen en de gezondheid en ontwikkelingskansen van moeders en hun kinderen te bevorderen. Lees hoe dit initiatief een succes werd.