KOPP/KOV succesverhaal: maak het verschil voor een kind

Een kwart van alle jongeren groeit op met zorgen thuis, zoals een zieke ouder, een (v)echtscheiding of geldproblemen. De campagne 'Maak het verschil voor een kind' leert professionals en naasten hoe zij deze jongeren (0-23 jaar) kunnen signaleren, het gesprek aan kunnen gaan, hulp kunnen bieden of verwijzen.

Campagne

De campagne bestond uit de lancering van de website en een PR-campagne. De website maakhetverschilvooreenkind.nl bevat onder meer checklists voor signalering, gesprektips en informatie over professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio Midden-Limburg.

De PR-campagne via posters en social media leidde toe naar de website gericht op hulpverleners, welzijnswerkers, docenten, trainers, vrijwilligers en buren.​

De campagne is uitgevoerd door MET ggz, Vincent van Gogh, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, GGD Limburg Noord, Wel.kom, Synthese, Menswel en PuntWelzijn. De campagne werd mede mogelijk gemaakt met financiering van de zeven Midden-Limburgse gemeenten.

Succesfactoren

Kick-off met wethouder: de campagne werd afgestrapt door wethouder Marianne Smitsmans en Victoria, een jongere die haar verhaal vertelde.​​

Beschermende factoren centraal: binnen dit project stonden de beschermende factoren voor het kind staan centraal, namelijk:

  • Het kind begrijpt op zijn niveau wat er aan de hand is thuis.
  • Ondanks de problemen kunne de dagelijkse dingen (school, sport, vriendjes etc.) van het kind kunnen doorgaan. Als het kind of ouders dit niet zelf kunnen organiseren, wie kan er dan helpen?
  • Het kind heeft een vertrouwenspersoon.

Focus op formele en informele netwerk: Naast het inzetten van het formele netwerk lag de focus op het informele netwerk: familie, vienden, buren. Jonge mantelzorgers (waaronder mantelzorgers uit de KOPP/KOV-groep) geven vaak aan dat ze niet geproblematiseerd willen worden. Ze willen gewoon zijn. Ze willen vooral graag een luisterend oor van familie, vrienden of andere bekenden. 

Beschikbare producten

Website: de website maakhetverschilvooreenkind.nl bevat informatie over signalen van kinderen met zorgen thuis, gesprekstips, tips over hoe u zelf het verschil kunt maken voor een kind en informatie over professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio Midden-Limburg.

Toolkit: de toolkit bevat gratis te downloaden campagnematerialen, zoals posters en social media posts.