Wat kunt u doen als naaste van een KOPP-kind?

Als naaste van een KOPP-kind kunt u een zeer belangrijke rol vervullen voor het kind. Een naaste kan een familielid, buurvrouw, leerkracht, een ouder van een vriendje, voetbaltrainer, vrienden of vriendinnen zijn.

Er zijn veel ervaringsverhalen bekend van volwassen KOPP-kinderen die terugkijken op hun jeugd en wijzen op de cruciale rol die naasten hebben gespeeld. Kinderen vinden het vaak fijner om met iemand te praten die ze al kennen en vertrouwen dan met een hulpverlener.

Onderneem actie

Als naaste heeft u contact met het gezin. Als u denkt dat er misschien iets aan de hand is thuis, is het belangrijk dat u niet wegkijkt maar actie onderneemt. Ga er niet zonder meer vanuit dat er al hulp geregeld is voor de ouder of dat iemand anders dit zal regelen. U kunt zelf proberen het gesprek met de ouder en/of het kind aan te gaan. Vraag naar hoe het thuis gaat, welke zorgen er eventueel spelen en of u ergens bij kunt helpen. Vindt u het moeilijk dit gesprek aan te gaan of is een gesprek niet mogelijk, dan kunt u bijvoorbeeld hulpvragen bij de buurtteams of Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Wees alert op signalen van de kinderen

Als leerkracht (of andere naaste) kunt u alert zijn op signalen van de kinderen, zoals cijfers die naar beneden gaan of een subtiele hulpvraag. Kinderen lijken vaak rustig en stabiel maar er kan van alles spelen. Vraag dus door als u een 'niet-pluis' gevoel heeft. Zie de kinderen als een serieuze gesprekspartner en niet als minderjarig kind of opstandige puber.

Toon belangstelling voor de ouders

U kunt als naaste ook belangstelling tonen voor de ouders die het moeilijk hebben en hen hulp aanbieden. Bijvoorbeeld door voor te stellen om het kind na schooltijd op te vangen of het kind uit te nodigen om te komen eten.

Betrek het kind bij gewone en leuke dingen

KOPP-kinderen willen net als ieder kind ‘normaal’ zijn. En juist hierin kunt u iets betekenen. U kan het kind betrekken bij de gewone en leuke dingen die ieder kind op prijs stelt. Zoals het kind uitnodigen voor een feestje of logeerpartij, mee vragen naar het zwembad, vragen om te komen spelen etc. Ook kunt u een luisterend oor bieden voor problemen die het kind wil delen over de thuissituatie en het kind opvangen als het thuis minder goed gaat. Voor KOPP-kinderen en hun ouders is zo’n sociaal vangnet van essentieel belang.