KOPP/KOV succesverhaal: Kindcheck als kapstok voor KOPP/KOV

KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) moet blijvend onder de aandacht gebracht worden van hulpverleners die met volwassen cliënten werken. De implementatie van de Kindcheck kan aangegrepen worden om de KOPP/KOV-doelgroep op de kaart te zetten.

Kindcheck als kapstok

Om de KOPP/KOV-doelgroep op de kaart te zetten: 

  • neemt een KOPP/KOV-preventiewerker deel aan de interne werkgroep ‘Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ en is daarin met name belast met de implementatie van de Kindcheck;
  • organiseert het KOPP/KOV-team interne voorlichting en scholingen over de Kindcheck, waarbij deskundigheidsbevordering rondom KOPP/KOV is opgenomen;
  • kunnen KOPP/KOV-consulenten geconsulteerd worden m.b.t. de Kindcheck en stappen 2 en 4 van de meldcode.

Dit initiatief is uitgevoerd door Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met MetGGZ (Limburg).

Effect

Begeleiding rondom implementatie meldcode én extra aandacht voor KOPP/KOV preventie. KOPP/KOV activiteiten kunnen worden ingezet worden ter ondersteuning van de meldcode.

Succesfactoren

Verplichtend karakter: het verplichtend karakter van de meldcode en Kindcheck zorgt ervoor dat hulpverleners zich meer verantwoordelijk voelen voor de kinderen van hun cliënten en ter ondersteuning sneller KOPP/KOV-specialisten inschakelen.

Facilitering vanuit het management: facilitering vanuit het management voor interne scholing en andere activiteiten rondom de meldcode en Kindcheck.

Formele borging: formele borging van de meldcode en Kindcheck binnen het domein ‘Kwaliteit en veiligheid’.

Activiteiten en scholing Kindcheck: door KOPP/KOV te koppelen aan activiteiten en scholingen over de Kindcheck, krijgt de adviesfunctie van KOPP/KOV binnen de organisatie een gezicht, wat doorstroom naar KOPP/KOV aanbod vergemakkelijkt.