KOPP/KOV succesverhaal: huisarts actief in ketenaanpak

Hulpverleners van KOPP/KOV-ouders (voorheen KOPP/KVO-ouders) zijn vaak uitsluitend gericht op de behandeling van hun volwassen cliënt. De Utrechtse methode ‘Heeft u ook kinderen?’ maakt hulpverleners alert op de situatie van de kinderen van de cliënt.

Met ‘Heeft u ook kinderen?’ hadden we de Kindcheck avant la lettre. Ik heb daardoor kinderen die het risico lopen op problematiek als gevolg van hun thuissituatie, scherper op mijn netvlies. In casuïstiekbesprekingen in onze praktijk is KOPP/KOV een belangrijk item geworden. Ook heb ik geleerd welke samenwerkingspartners ik bij mijn zorg voor deze doelgroep kan betrekken. En wat die zorg uiteindelijk voor een kind én zijn ouders kan betekenen.

Christine Weenink, kaderhuisarts GGZ te Utrecht

Methode 'Heeft u ook kinderen?'

De Utrechtse methode ‘Heeft u ook kinderen?’ is gerealiseerd door:

  • Alertheid te ontwikkelen op de situatie van kinderen van cliënten.
  • Aanspreken van ouders op en het bieden van ondersteuning bij goed ouderschap.
  • Activeren van ouders om hun sociale netwerk in te zetten.
  • Passende steun of hulp te organiseren zo dicht mogelijk in de leefomgeving van ouders en kind.

De methode is uitgevoerd door de Gemeente Utrecht, Achmea, Altrecht GGZ, Indigo, Victas, Bureau Jeugdzorg, een vertegenwoordiging vanuit de huisartsenkring Utrecht en welzijnsorganisaties.

Effecten van de methode

  • Meer en beter zicht op KOPP/KOV-kinderen in de hele zorgketen.
  • Een betere samenwerking rondom KOPP/KOV tussen de lokale KOPP/KOV-partners, waaronder huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, buurtteams Jeugd en Gezin, GGZ en Verslavingszorg.

Succesfactoren

  • Vertegenwoordiging door zowel gemeente, zorgverzekeraar als zorgaanbieders.
  • Benadering richting ouders, waarbij niet geoordeeld wordt of onnodig geproblematiseerd.
  • Handzame producten: handreiking en kubus

Handreiking en bureau-kubus

Handreiking: de handreiking is bedoeld voor hulpverleners die werken met volwassen cliënten die ouder zijn. De handreiking bevat tips om het gesprek over ouderschap aan te gaan en een overzicht van acties binnen handbereik (sociale kaart).

Kubus: een kubus om op bureau te plaatsen en om alertheid op KOPP/KOV-doelgroep te bevorderen (niet meer verkrijgbaar).