Lokaal preventiebeleid: wegwijzer voor beleidsmakers

Gemeenten staan voor de opgave het gebruik van alcohol, tabak en drugs te verminderen en te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen. We helpen (nieuwe) raadsleden, wethouders en beleidsmakers daarbij op weg met gerichte en wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Gezonde gemeente, dankzij u

Als wethouder of raadslid heeft u de uitdagende en belangrijke taak de gezondheid van de inwoners van uw gemeente te vergroten. En gezondheidsschade (met alle bijbehorende gevolgen en kosten) te verminderen.

Veel gemeenten hebben al de nodige stappen gezet om gezonde gemeenten te worden. Bijvoorbeeld door een lokaal preventieakkoord af te sluiten. Tegelijkertijd is er ook nog veel werk aan de winkel, waarschijnlijk ook in uw gemeente.

Het Trimbos-instituut ondersteunt u daarbij. Met wetenschappelijke én praktische kennis. En een gericht aanbod om beleid te maken en te implementeren.

In gesprek over een vraagstuk?

De adviseurs van het gemeenteteam van het Trimbos-instituut denken graag met u mee over vraagstukken rond alcohol, tabak en drugs.

Dienst

Preventie gericht op jongeren

Jongeren zijn extra kwetsbaar als het gaat om alcohol, roken en drugs. Veel gemeenten hebben - heel begrijpelijk - de ambitie juist in deze groep te investeren en zo gezondheidsschade op de korte én lange termijn te voorkomen.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

We bieden gemeenten een gerichte, wetenschappelijk onderbouwde aanpak op maat om te voorkomen dat jongeren alcohol, tabak of drugs gaan gebruiken. Of het gebruik daarvan te verminderen. De aanpak heet Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, voorheen ook wel bekend als het IJslandse Preventiemodel.

Ontdek de kracht van deze aanpak of ga in gesprek met een van onze adviseurs over het inzetten van deze aanpak in uw gemeente.

 > Alles over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Tabakspreventie: minder nieuwe rokers en bestaande rokers helpen stoppen

De vergaande ambities om het aantal rokers de komende jaren te verminderen, kunnen alleen behaald worden als gemeenten zich hiervoor inspannen.

Drugspreventie: grip op cannabis, lachgas, ghb en andere drugs

Het 'speelveld' voor drugs is constant in beweging. Door nieuwe wet- en regelgeving en de komst van nieuwe (designer) drugs. Verminder overlast en beperk het gebruik met effectief drugsbeleid.

Mentale gezondheid: zorg en preventie

Een nationaal preventieakkoord Mentale Gezondheid is in aantocht. Niet zonder reden, want veel Nederlanders krijgen in hun leven te maken met mentale gezondheidsproblemen. Preventie kan deze problemen en de bijbehorende kosten en gevolgen helpen voorkomen. Daarnaast blijft zorg voor langdurige psychische aandoeningen nodig. Door deze goed in te richten, verbeteren de kwaliteit en de impact en kunnen de kosten dalen.

MentaalVitaal: infolijn en website

Voor iedereen heeft Mentaal Vitaal informatie en advies over mentale gezondheid. Voor algemene (of anonieme) vragen over mentale gezondheid, bezoek de website of bel met 0900-1994.

publieksinformatie

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.

Nieuws en blogs