Psychische gezondheid in de wijk

De ambulantisering in de GGZ doet een groot beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Met online trainingen (e-learnings) versterken we sociale wijkteams, op het gebied van depressie- en verslavingspreventie.

featured_image
Els Bransen
Projectleider Mentale gezondheid & Preventie
Bel: +31 (0)30 - 2959(385)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(385)

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen in de GGZ doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met depressie en verslavingsproblematiek. Vaak in combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplines die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Om de kennis van depressie bij wijkteams te vergroten, heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland een e-learning PLUS ontwikkeld. Deze training bestaat uit:

Na de training kunnen wijkteams depressie beter signaleren en bespreken, beter doorverwijzen en samenwerken.

> Download de handreiking (pdf)

Online cursus Signaleren van Depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico's depressie

Met de online cursus Signaleren van depressie leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

> Bestel deze training

Samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn

Het komt regelmatig voor dat bij de zorgverlening aan mensen die de zorg mijden/missen meerdere professionals betrokken zijn. Een goede samenwerking tus...

Lees meer >

Richtlijn Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn

Deze richtlijn is primair bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn die in hun werk te maken krijgen met mensen die zorg mijden of...

Lees meer >

Inzet cursus Mental Health First Aid voor wijkbewoners in Gestel

Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek (inclusief verslaving) en weten dan vaak niet hoe ze moeten h...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Actueel