Blog |

Geen verkoop tabak onder de 21: een logische maatregel

Het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 18 naar 21 jaar kan een effectieve maatregel zijn om roken onder jongeren te ontmoedigen. Onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat er dan minder jongeren beginnen met roken. Dat staat in de notitie ‘Leeftijdsgrens verkoop tabak naar 21 jaar’. ‘Nog steeds roken veel jongeren. Het is dus tijd om een stapje verder te gaan’ legt programmahoofd Tabaksontmoediging Marc Willemsen in dit blog uit.

De leeftijdsgrens naar 21 jaar verhogen zou betekenen dat er minder jongeren beginnen met roken.”

Geen tabak onder de 21 blijkt een effectieve maatregel

Op dit moment beginnen veel jongeren met roken voor hun 18e. Hoewel jongeren onder de 18 jaar nu geen tabak mogen kopen, komen Nederlandse jongeren nog steeds gemakkelijk aan tabaksproducten.  Waarom zou een verhoging naar 21 jaar wel werken? Onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat het verhogen van de leeftijdsgrens naar 21 jaar effectief kan zijn in het verminderen van het aantal jongeren dat rookt. De maatregel onderstreept dat tabak een zeer schadelijk product is. Vrienden die nu voor anderen tabak kopen, zijn vaak tussen de 18 en 21 jaar. Als de leeftijdsgrens stijgt naar 21 jaar, wordt het voor hen dus direct moeilijker om tabak te kopen.  Steeds meer landen, óók binnen Europa, voeren een leeftijdsgrens van 21 jaar in. We kunnen dus veel leren van ervaringen in andere landen.

Nederlanders vinden ook dat de leeftijdsgrens naar 21 moet

De meeste Nederlanders vinden dat de leeftijdsgrens 21 jaar moet worden. Bijna 7 op de 10 Nederlanders vindt dat je minstens 21 jaar moet zijn als je tabak koopt. Mensen begrijpen dat tabak een zeer schadelijk product is dat ver weg van jongeren gehouden moet worden.

Populariteit maatregel andere landen

In steeds meer landen geldt dus al een leeftijdsgrens van 21 jaar. Daarmee volgen ze het voorbeeld van de Verenigde Staten. Zo mogen er op Aruba sinds 2022 geen sigaretten meer worden verkocht aan mensen onder de 21 jaar. In Duitsland en Finland wordt, net als in Nederland, door politici en beleidsmakers gesproken over deze maatregel. Deze maatregel is een uitgelezen kans voor onze overheid om haar internationale voortrekkersrol als het gaat om tabaksontmoediging waar te blijven maken.

Waar moeten we rekening mee houden?

Verkopers moeten zich natuurlijk wél aan de maatregel houden, maar daar maak ik me niet zo’n zorgen over. De NVWA heeft veel ervaring met de handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor tabaksverkoop. Dat zal met een grens van 21 jaar ook wel goed gaan. Handhaving wordt veel gemakkelijker als het aantal verkooppunten vermindert. Zo mogen supermarkten volgend jaar al geen tabak meer verkopen.

Geen tabaksverkoop voor jongeren onder de 21 jaar: een logische maatregel op weg naar een rookvrije generatie.

Meer lezen over de voor- en nadelen van deze maatregel:

Marc Willemsen
Programmahoofd Tabak