Blogs

Blog doorzoeken

‘Ik was gefascineerd door de TBS-kliniek waar mijn vader werkte’

Op vrijdag 14 december houdt hoogleraar Hans Kroon zijn oratie 'Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding'. Nederland telt ongeveer 280.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen, waarvan het grootste deel tegenwoordig op zichzelf woont, met ambulante zorg. Een kleine groep woont in een instelling of beschermende woonvorm. Wat werkt nu het beste voor (gedeeltelijk) herstel: isolatie, integratie, acceptatie, of een mix? Daar vertelt Hans over in zijn oratie. Maar wie is Hans Kroon?

Lees verder


De weg naar een rookvrije samenleving

Minder dan 5% rokers in 2040? Dan moeten we blijven investeren in tabaksontmoediging, schrijft tabaksontmoediging-expert Marc Willemsen. "We weten uit het verleden dat als de aandacht een tijdje verslapt, dat het stoppen met roken direct ophoudt en jongeren weer met roken beginnen."

Lees verder


Bezieling en bereikbaarheid: samen werken aan een leven zonder GHB

De GHB-problematiek staat de laatste weken volop in de belangstelling. Verschillende televisieprogramma’s, waaronder 'Verslaafd!' en 'Tygo in de GHB', koppelen heftige verhalen aan de oproep om meer onderzoek en betere behandeling. Maar: hoe groot is de GHB-problematiek? Wat weten we al over behandeling en de beste aanpak, en wat gebeurt er eigenlijk al? En hoe krijgen we vat op deze problematiek?

Lees verder


Preventieakkoord is een historische kans

Vandaag zetten meer dan 70 maatschappelijke partners - van onderwijs en horeca tot werkgevers en gemeenten – een handtekening onder het Preventieakkoord. Dat is historisch gezien een uniek moment. Nog nooit spanden zó veel maatschappelijke organisaties zich collectief in voor preventie van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Als inhoudelijk deskundigen mochten wij de gesprekstafels adviseren op deze drie gebieden.

Lees verder


Jeugd psychisch ongezond, maar wel gelukkig?

Het welzijn en de psychische gezondheid van de jeugd in Nederland houdt de gemoederen flink bezig. Daarom is het jammer dat ons beeld over de psychische (on)gezondheid van jongeren verre van compleet is.

Lees verder


Tussen welbevinden en in-de-knel-bevinden: het verhaal van Mo

Jeroen Lammers was laatst op bezoek bij een basisschool in een achterstandswijk. “Een krachtwijk zoals dat nu heet.” De zorgcoördinator gaat bijna met pensioen. Met de helft van de leerlingen is wel iets. Van adhd tot een leerachterstand. De zorgcoördinator vertelt het verhaal van Mo. Altijd een vrolijk meisje dat steeds stiller wordt. Wat is er met Mo?

Lees verder


Kanttekeningen bij legaliseren XTC

Is xtc gezonder dan alcohol? Waarom is xtc verboden terwijl alcohol en tabak toch veel schadelijker zijn en niet verboden? En criminaliteit en milieuvervuiling zijn toch ook veel beter in de hand te houden als je het legaliseert? Het zijn vragen die al langer worden gesteld, ook de afgelopen weken weer. Het aantal voorstanders en pleitbezorgers voor legalisering lijkt bovendien toe te nemen. Terecht, of zijn er kanttekeningen te plaatsen?

Lees verder


‘’We moeten dieper graven om de verborgen zorgen van de jeugd te ontdekken’’

Op 1 oktober houdt hoogleraar Marloes Kleinjan haar oratie ‘De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd'. In deze oratie kaart Marloes aan dat er nog veel is dat we niet weten over de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd. Vele zorgen blijven verborgen en worden niet aan het licht gebracht. ‘’Als we echt willen weten hoe het met onze jeugd gaat, moeten we dieper graven om die onderste steen boven te halen.”

Lees verder


3 tips om barpersoneel verantwoord alcohol te laten schenken

Een 18-jarige geeft in de voetbalkantine een biertje door aan een jonger vriendje. Of een dronken verenigingslid krijgt toch nóg een wijntje ingeschonken. Het is gebeurd voor je het weet. Hoe train je barvrijwilligers hier beter mee om te gaan? 3 cruciale tips van trainer Ton Leenders voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg die IVA trainingen (gaan) geven.

Lees verder


Blaastesten op school? Wat een flauw idee

Een blaastest op school omdat leerlingen daar dronken verschijnen. Ouders protesteren. Terecht?

Lees verder