Jongeren voorlichten

Ondanks een integrale preventieve aanpak, zullen er jongeren zijn die toch drugs gebruiken bij het uitgaan. Wij ontwikkelden voorlichtingsmateriaal om hen te informeren over risico's en schadebeperkende maatregelen. Maar ook worden jongeren uitgedaagd om kritisch na te denken over hun gebruik.

Voorlichting of niet?

Wanneer er problemen zijn met drugs- of alcoholgebruik, is voorlichting aan jongeren één van de in te zetten interventies. Daar zitten enkele haken en ogen aan.

 • Met voorlichting alleen is het lastig om gedrag te veranderen. Kennis over risico’s, preventiemaatregelen en wet- en regelgeving kan wel makkelijker worden vergroot.
 • Voorlichting werkt het beste als er ook wordt ingezet op toezicht en handhaving van wet- en regelgeving en wanneer de fysieke en sociale omgeving (bijvoorbeeld horecapersoneel, ouders) de boodschap ondersteunen.
 • Jongeren die al drugs gebruiken staan niet open voor een boodschap die drugsgebruik zonder meer afwijst en alleen de nadelen benadrukt. Beter is het hen ook informatie te geven over schade-beperkende maatregelen.
 • Jongeren gaan niet uit om voorgelicht te worden. Voorlichting over uitgaansdrugs vraagt daarom een specifieke aanpak.
 • Het geven van voorlichting over drugs kan impliciet de boodschap geven dat het blijkbaar normaal is om drugs te gebruiken. Doel, boodschap, doelgroep en communicatiekanalen moeten daarom zorgvuldig gekozen worden.

Het Trimbos-instituut kan u adviseren over en helpen bij het ontwikkelen van gepaste voorlichtingsstrategieën.

Voorlichtingsmateriaal voor jongeren die drugs gebruiken bij het uitgaan

 • Toetsingskader harm reduction interventies
  Dit instrument helpt professionals om te beoordelen of hun interventies om jongeren voor te lichten over drugsgebruik geen averechts effect hebben.
 • Website en Social Media
  Voor jongeren die bij het uitgaan drugs gebruiken, ontwikkelden wij de website drugsenuitgaan.nl en een bijbehorende Facebook- en Instagrampagina. De webteksten zijn ook als folder verkrijgbaar.
 • Red alert app
  In deze app kunnen gebruikers van uitgaansdrugs zien welke ecstasypillen bij het Trimbos-instituut bekend zijn die een extra groot risico voor de gezondheid met zich meebrengen.
  Meer informatie
 • Voorlichtingsvideo
  We ontwikkelen video’s over verschillende onderwerpen zoals lachgas, het testen van drugs en “als jij geen drugs gebruikt en je vrienden wel”. Soms werken we samen met andere partijen bij het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Een voorbeeld daarvan is een voorlichtingsfilmpje over XTC en watervergiftiging in samenwerking met Unity.

Voor algemene informatie over drugs verwijzen we naar drugsinfo.nl en de algemene drugsfolders

Advies

Het Trimbos-instituut kan u adviseren over en helpen bij het ontwikkelen van gepaste voorlichtingsstrategieën. Wilt u bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige voor de klas zetten? Lees meer over de overwegingen om dat wel of niet te doen. Een basistraining volgen over alcohol en drugs kan natuurlijk ook. Meer weten over drugsvoorlichting in het onderwijs, ga dan naar helderopschool.nl. Overige vragen kunt u stellen via drugsinfo.nl.