De Rookvrije Generatie als kans voor gemeenten

Een needs-assessment onder gemeentelijke beleidsmakers en GGD-adviseurs

In dit rapport is in kaart gebracht wat de grootste kansen zijn binnen een gemeente voor een succesvolle uitrol van de Rookvrije Generatie. Uit de studie blijkt dat nog maar weinig gemeenten een expliciet tabaksbeleid voeren, maar dat de Rookvrije Generatie beweging voor gemeenten wel veel mogelijkheden biedt. Zeker gemeenten die van plan zijn om meer met tabaksbeleid te gaan doen zien in de Rookvrije Generatie een mooie opstap hiervoor.

Er zijn vier aanbevelingen geformuleerd voor een sterker lokaal tabaksbeleid:

  • Ontwikkel meer materialen voor gemeenten over de gevaren van roken. Hiermee kunnen beleidsambtenaren het thema roken binnen hun gemeenten agenderen.
  • Benader bestuurders en politici direct om hen te stimuleren een tabaksbeleid in hun gemeente te ontwikkelen of uit te breiden.
  • Ontwikkel een regionale ondersteuningsstructuur waar gemeenten vorm kunnen geven aan hun lokale tabaksbeleid.
  • Bied bestuurders meer kennis en handvatten voor het opstellen van een lokaal tabaksbeleid.

De resultaten zijn gebaseerd op 33 uitgebreide interviews met gemeentelijke beleidsambtenaren en medewerkers van de regionale GGD’s en een online survey onder 174 gemeentelijke beleidsambtenaren.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Mede op basis van dit onderzoek heeft KWF Kankerbestrijding materialen ontwikkeld en gemeenten benaderd om hen te ondersteunen.

Tag:
Auteur J. Mulder, J. Bommelé, D. Branderhorst, N. van Hasselt
Auteur

, , ,

Pagina's

32

Jaar

SKU af1591
Category Rapporten
Tag: