Maatschappelijke opvang: feiten en cijfers

Hoeveel mensen maken er gebruik van maatschappelijke opvang? Hoeveel dakloze en thuisloze mensen zijn er in Nederland? Cijfers over het aantal daklozen in Nederland lopen uiteen van 30.500 tot 70.000, afhankelijk van de definitie en de wijze van tellen.
Bron Jaartal Aantal Wat geteld Hoe geteld
Federatie Opvang 2017 70.000 Cliënten opvang Unieke cliënten
Federatie Opvang 2016 60.120 Cliënten opvang Unieke cliënten
CBS 2016 30.500 Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Daklozenuitkeringen, postadressen MO, LADIS

CBS

2015 31.000 Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Daklozenuitkeringen, postadressen MO, LADIS

Neemt het aantal dakloze mensen toe?

De laatste schatting van het aantal daklozen door het CBS heeft betrekking op het jaar 2016. In de periode 2010-2016 steeg het geschatte aantal dakloze mensen van 23.300 tot 30.500. Het aantal mensen dat een beroep doet op de maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen, steeg van 54.000 in 2011 naar ruim 70.000 in 2017.

Cliëntervaringen in de maatschappelijke opvang

Om inzicht te krijgen in de mate waarin de geboden ondersteuning in de maatschappelijke opvang tegemoet komt aan de vraag van cliënten, voerde het Trimbos-instituut een review uit van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor kennis over dak- en thuisloze mensen, beleidsevaluatie en adviezen bent u bij het Trimbos-instituut aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie.