Maatschappelijke opvang: feiten en cijfers

Hoeveel mensen maken er gebruik van maatschappelijke opvang? Hoeveel dakloze en thuisloze mensen zijn er in Nederland? Cijfers over het aantal daklozen in Nederland lopen uiteen van 39.300 tot 70.000, afhankelijk van de definitie en de wijze van tellen.
Bron Jaartal Aantal Wat geteld Hoe geteld
Federatie Opvang 2017 70.000 Cliënten opvang Unieke cliënten
Federatie Opvang 2016 60.120 Cliënten opvang Unieke cliënten
CBS 2018 39.300 Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Daklozenuitkeringen, postadressen MO, LADIS
CBS 2016 30.500 Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Daklozenuitkeringen, postadressen MO, LADIS

CBS

2015 31.000 Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Daklozenuitkeringen, postadressen MO, LADIS

Neemt het aantal dakloze mensen toe?

Volgens het CBS is het aantal daklozen tussen 2009 en 2018 verdubbeld tot 39.300. Het aantal mensen dat een beroep doet op de maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen, steeg van 54.000 in 2011 naar ruim 70.000 in 2017.

Toegankelijkheid maatschappelijke opvang

Mensen die zich melden bij een daklozenopvang, worden nog regelmatig geweigerd. Met 'mystery guests' onderzoekt het Trimbos-instituut de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. 

Bij 57% van het totaal aantal aanmeldingen in 2018 kregen de mystery guests een slaapplek voor dezelfde nacht, bij 19% was hier geen zekerheid over, bij 24% werd geen slaapplek voor dezelfde nacht geboden.

Ter vergelijking: in 2017 kreeg 51% van de mystery guests een slaapplek voor dezelfde nacht.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand geen slaapplek krijgt. Zo komt het nog vaak voor dat iemand wordt geweigerd omdat hij of zij uit een andere regio komt. Terwijl de 43 centrumgemeenten iemand niet mogen weigeren vanwege het ontbreken van regiobinding.

Bekijk meer cijfers in de praktijktest maatschappelijke opvang

Cliëntervaringen in de maatschappelijke opvang

Om inzicht te krijgen in de mate waarin de geboden ondersteuning in de maatschappelijke opvang tegemoet komt aan de vraag van cliënten, voerde het Trimbos-instituut een review uit van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor kennis over dak- en thuisloze mensen, beleidsevaluatie en adviezen bent u bij het Trimbos-instituut aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie.