KOPP/KOV: wat u als professional kunt doen

Professionals die te maken hebben met KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) en/of hun ouders zijn: professionals in het hele sociale en zorgdomein, van preventie tot behandeling en van onderwijs, welzijn en jeugdhulp tot volwassenenzorg.

De verschillende KOPP/KOV-groepen

Er zijn verschillende routes waarop KOPP/KOV-kinderen in beeld kunnen komen bij zorgprofessionals. Binnen deze routes kunnen professionals vier KOPP/KOV-groepen onderscheiden:

  • Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun eigen psychische of verslavingsproblemen erkennen en hiervoor hulp zoeken.
  • Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun psychische of verslavingsproblemen niet erkennen en/of geen hulp voor zichzelf of hun kind willen.
  • Kinderen (uit bovengenoemde categorieën) met psychosociale of gedragsproblemen of psychische stoornis.
  • (Jong)volwassen KOPP/KOV-kinderen. 

 Hoe deze KOPP/KOV-kinderen in beeld komen

Wat u als professional kunt doen

Het handelen van de professional is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te versterken in het leven van het KOPP/KOV-kind. Dat kan via specifieke KOPP/KOV-interventies, zoals een KOPP/KOV-brochure, een gesprek met het kind of gezin, een KOPP/KOV-kindergroep, een KOPP/KOV-oudercursus, via meer generieke interventies zoals Triple P of behandeling. In de KOPP-Richtlijn is een overzicht van KOPP/KOV-interventies opgenomen.  

Wat u kunt doen

Ondersteunende instrumenten

Samenwerkingspartners

Lokale en regionale samenwerking is van groot belang om KOPP/KOV-kinderen tijdig de juiste preventie, zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Er zijn verschillende samenwerkingspartners: ketenzorgpartners, ouders, naasten, gemeenten, zorgverzekeraars en beroepsgroepen en -verenigingen.

Hoe u met de partners kunt samenwerken