KOPP/KOV: wat u als professional kunt doen

Professionals die te maken hebben met KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) en/of hun ouders zijn: professionals in het hele sociale en zorgdomein, van preventie tot behandeling en van onderwijs, welzijn en jeugdhulp tot volwassenenzorg.

De verschillende KOPP/KOV-groepen

Er zijn verschillende routes waarop KOPP/KOV-kinderen in beeld kunnen komen bij zorgprofessionals. Binnen deze routes kunnen professionals vier KOPP/KOV-groepen onderscheiden:

  • Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun eigen psychische of verslavingsproblemen erkennen en hiervoor hulp zoeken.
  • Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun psychische of verslavingsproblemen niet erkennen en/of geen hulp voor zichzelf of hun kind willen.
  • Kinderen (uit bovengenoemde categorieën) met psychosociale of gedragsproblemen of psychische stoornis.
  • (Jong)volwassen KOPP/KOV-kinderen. 

 Hoe deze KOPP/KOV-kinderen in beeld komen

Hoe u kunt handelen als professional

Het handelen van de professional is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te versterken in het leven van het KOPP/KOV-kind. Dat kan via specifieke KOPP/KOV-interventies, zoals een KOPP/KOV-brochure, een gesprek met het kind of gezin, een KOPP/KOV-kindergroep, een KOPP/KOV-oudercursus, via meer generieke interventies zoals Triple P of behandeling. In de KOPP-Richtlijn is een overzicht van KOPP/KOV-interventies opgenomen.  

Ondersteunende instrumenten voor professionals

Samenwerkingspartners

Lokale en regionale samenwerking is van groot belang om KOPP/KOV-kinderen tijdig de juiste preventie, zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Er zijn verschillende samenwerkingspartners: ketenzorgpartners, ouders, naasten, gemeenten, zorgverzekeraars en beroepsgroepen en -verenigingen.

Hoe u met de partners kunt samenwerken

Gezocht: jonge mantelzorgers
Zorg jij (of ken je iemand die zorgt) voor een naaste die ziek is, een beperking, verslaving, of psychische kwetsbaarheid heeft? Maak je je sinds de coronacrisis juist meer, of minder zorgen? We horen graag hoe het met jou gaat. 

De uitkomsten worden besproken door Stichting JMZ Pro (het landelijk netwerk voor en door professionals betrokken bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen) met professionals die met jonge mantelzorgers werken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zodat zij er wat aan kunnen doen. De vragenlijst is makkelijk in te vullen (aanklikbaar), duurt 5-7 minuten en is anoniem. Je mag hem samen met je ouders invullen, maar denk eraan: jouw mening telt!

Vragenlijst invullen