KOPP/KOV: feiten en cijfers

577.000 kinderen hebben een ouder die een psychische aandoening heeft. Vaak hebben verslaafde ouders ook een psychische aandoening. 

Inschatting aantal KOPP/KOV-kinderen waarschijnlijk te laag

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer kinderen die een ouder hebben met een psychische aandoening dan uit de cijfers blijkt. De cijfers zijn gebaseerd op een berekening van het aantal ouders dat het in het jaar van het onderzoek een stemmingsstoornis, een angststoornis of ADHD of een alcoholverslaving had. Andere psychische problemen en alcoholmisbruik zijn niet meegenomen, omdat hierover geen recente cijfers bekend waren. Denk daarbij aan ouders met een psychose, eetstoornis, schizofrenie of borderline. De cijfers over KOPP-kinderen zouden hoger zijn wanneer deze cijfers wel waren meegenomen.

Effectiviteit en aantallen interventies

Uit onderzoek blijkt dat preventiemaatregelen effectief zijn voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. De maatregelen verminderen de kans aanzienlijk dat KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) zelf ook problemen krijgen.