Arbeid en mentale gezondheid

Het bevorderen van mentale gezondheid op de werkvloer is belangrijk. Zo presteren medewerkers die zich gesteund voelen, goed in hun vel zitten en regelmogelijkheden hebben beter.

Dit kennisdossier gaat onder andere in op wat werkt om de mentale gezondheid van werkenden te bevorderen, hoe arbeidsparticipatie en re-integratie ondersteund kunnen worden en het belang van een integrale en organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid.

Werken en de mentale gezondheid

Veel volwassenen brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door op het werk. Werken heeft over het algemeen een positieve invloed op de mentale gezondheid mits de omstandigheden gunstig zijn. Ongunstige arbeidsomstandigheden kunnen echter een negatief effect hebben op mentale gezondheid.

Andersom kunnen mentale problemen leiden tot verminderd werk functioneren, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Aandacht hebben voor de invloed die mentale gezondheid en werk op elkaar hebben en het bevorderen van mentale gezondheid op het werk is belangrijk, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Lees hier meer over in dit kennisdossier.

Actueel

Leidraad: Zo voorkom je mentale klachten bij zorgmedewerkers

Een aanpak opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Deze leidraad beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onder...

Lees meer >

Voorkómen van mentale klachten bij zorgmedewerkers

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de visies van arboprofessionals en zorgmedewerkers op het voorkómen van mentale klachten...

Lees meer >

PMO psychische gezondheid voor zorgmedewerkers - Werkpakket

Het PMO psychische gezondheid is in 2013 ontwikkeld en geëvalueerd bij ziekenhuisverpleegkundigen (Ketelaar et al., 2013). Het doel van dit PMO psy...

Lees meer >