Omvang mentale problemen

Mentale problemen op het werk kunnen zorgen voor verminderd functioneren, verzuim en uitval. Op deze pagina wordt de omvang van mentale problemen op het werk verder toegelicht.

Het bevorderen van mentale gezondheid op het werk is belangrijk. Niet alleen kunnen mentaal gezonde werknemers beter hun werk doen, maar zij hebben ook minder kans op het ervaren van nadelige gevolgen in termen van functioneren, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Mentale problemen op het werk in cijfers

Op de werkvloer kunnen werknemers en werkgevers last hebben van verschillende psychische klachten. Veelvoorkomende mentale problemen op het werk zijn: overspannenheid, burn-out, depressie en angst.

Uit cijfers blijkt onder andere dat:

  • 17% van de werknemers burn-outklachten ervaart, dat zijn 1.3 miljoen mensen in totaal [3].
  • 45% van de volwassen bevolking heeft milde tot ernstige angst- en depressieklachten [4].
  • 3% van de volwassenen in Nederland met betaald werk heeft een depressieve stoornis [5].
  • 2% van de volwassenen in Nederland met betaald werk in Nederland heeft een angststoornis (meestal sociale fobie of een specifieke fobie) [5].

 

Helaas vormen psychische klachten één van de belangrijkste oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid:

  • 37% van de volwassen Nederlandse werknemers aangeeft te verzuimen als gevolg van werkdruk of werkstress [3].
  • Het gemiddelde aantal verzuimdagen als gevolg van overspannenheid, burn-out en psychische klachten is hoog. Gemiddeld verzuimt iemand dan bijna 57 dagen. Daarmee is bijna 27% van alle verzuimdagen terug te voeren op deze klachten [6].
  • In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds verreweg de meest voorkomende grond voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen [7].
  • De verzuimkosten wegens werkstress bedragen in Nederland voor werkgevers € 3,1 miljard per jaar [6].

 

Soms zijn mentale gezondheidsproblemen zo ernstig en langdurig -waaronder ernstige psychische stoornissen- dat ze arbeidsdeelname zeer moeilijk maken met alle nadelige gevolgen van dien. Uit cijfers blijkt onder andere dat:

  • Minder dan één op de vijf mensen met ernstige psychische aandoeningen een betaalde baan heeft. Daarvan heeft 14% een reguliere baan en 4% werkt bij een sociale werkvoorziening. De rest werkt als zelfstandige [8] .
  • Bijna een derde (29%) van de mensen met ernstige psychische aandoeningen zonder baan wil wel graag werken. Van de mensen tot 35 jaar wil zelfs twee derde aan het werk [8].

Actueel