Impact van leven naast iemand die problematisch drinkt

Leven naast iemand die problematisch drinkt heeft vaak grote impact op het leven van naasten. Familieleden en andere naasten van mensen die problematisch drinken voelen zich meestal zwaar belast.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

In een verkennend Nederlands onderzoek hadden bijna alle volwassen naasten van mensen met verslavingsproblematiek een matige (47%) of hoge (48%) mate van psychische klachten in de afgelopen vier weken, terwijl slechts 5 procent geen of in lichte mate psychische klachten had.1Nuijen, J., Dorsselaer, S. van, Dekker, N., Ehrlich, E., Graaf, R. de, Have, M. ten (2016). De ervaren belasting van naasten van personen met verslavingsproblemen. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut. Ander Nederlands onderzoek liet zien dat partners van mensen met een (alcohol)verslaving last hebben van psychische en lichamelijke klachten en een verminderde kwaliteit van leven. Ook beoordeelden zij hun relatie als minder positief dan hun partners met een (alcohol)verslaving.2Hussaarts, P., Roozen, H. G., Meyers, R. J., van de Wetering, B. J., & McCrady, B. S. (2012). Problem areas reported by substance abusing individuals and their concerned significant others. The American Journal on Addictions, 21(1), 38-46.

Naasten kunnen geraakt worden doordat diegene die problematisch drinkt problemen krijgt op het werk, op school of thuis.3Blaauw, E., & van der Meer-Jansma, M. (Reds.) (2020). Verslaving in context: de kracht van de omgevingondersteunende zorg. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Iemand die problematisch drinkt trekt zich bijvoorbeeld terug uit sociale activiteiten, meldt zich ziek op het werk vanwege katers, drinkt in situaties die (fysiek) gevaarlijk zijn of is gewelddadig naar een partner. Dit alles zorgt niet alleen voor stress en emotionele problematiek bij de naaste, maar kan uiteindelijk ook grote financiële gevolgen hebben en leiden tot een kleiner sociaal netwerk. Ook ervaren veel naasten een gebrek aan steun vanuit hun omgeving. Zo geeft de meerderheid van de naasten aan dat ze het gevoel hebben overal alleen voor te staan (53%) en dat hun omgeving de situatie niet echt begrijpt (51%).1Nuijen, J., Dorsselaer, S. van, Dekker, N., Ehrlich, E., Graaf, R. de, Have, M. ten (2016). De ervaren belasting van naasten van personen met verslavingsproblemen. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut.

Voor kinderen die opgroeien bij een ouder met psychische problemen (KOPP) en/of een ouder met een verslaving (KOV) kunnen de gevolgen groot zijn. KOPP/KOV hebben een twee tot drie keer zo grote kans op psychische problemen of alcoholproblematiek gedurende het leven.4Reupert, A., Maybery, D,. Nicholson, J., Göpfert, M., & Seeman, M.V. (2015). Parental psychiatric disorder: distressed parents and their families. Cambridge: University Press. Daarnaast doen zij vijf keer vaker een beroep op de gespecialiseerde jeugd-GGZ dan kinderen van ouders zonder psychische problemen.5Akwa GGZ (2020). Zorgstandaard KOPP/KOV Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek en hun (volwassen) kinderen (KOPP/KOV). Utrecht: AKWA GGZ.