Drugsgebruik, drugspreventie en het nieuwe coronavirus

Ook voor mensen die drugs gebruiken of professionals die drugsgebruik en schade door drugsgebruik proberen te voorkomen, is er veel veranderd door het nieuwe coronavirus. Zo beïnvloedt het virus de plek waar mensen gebruiken, de beschikbaarheid en handel van drugs, de monitoring en de risico’s.

Als expertisecentrum voor drugs, verzamelt het Trimbos-instituut hier wetenschappelijke kennis over. Professionals kunnen deze kennis gebruiken voor hun preventie- en harm reduction-werk. Onze onderzoeken naar drugsgebruik en drugsmarkten proberen we zo goed mogelijk door te laten gaan.

Daarnaast bundelen wij in een wekelijks geactualiseerd overzicht (pdf) de verschillende monitors naar het gebruik van alcohol, drugs en tabak en noemen kort de belangrijkste resultaten uit die onderzoeken. In het overzicht zijn de monitors op alfabetische volgorde geplaatst van de penvoerende instelling. Voor elke monitor wordt vermeld in welke periode er werd gemonitord en op welke doelgroep de monitor betrekking heeft.

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.