Blog |

CBD-gehalte in cannabis niet zo belangrijk als gedacht

In Nederlandse coffeeshops is er een ruime keuze aan verschillende soorten cannabis (wiet en hasj). Consumenten maken vaak een keuze op basis van smaak, verwachte effecten, sterkte en het percentage THC. Jarenlang was onze boodschap dat CBD mogelijk de negatieve effecten van THC, zoals gevoelens van angst, paniek of verwardheid, kon verminderen. Maar de laatste jaren zijn er onderzoeken verschenen waaruit bleek dat CBD lang niet zo’n grote invloed heeft op de werking van cannabis als gedacht.

THC en CBD

Om te begrijpen hoe het zit, gaan we eerst even terug naar de basis. Wiet bestaat uit heel veel verschillende bestanddelen. De belangrijkste werkzame stof van cannabis is Δ9-tetrahydrocannabinol, beter bekend als THC. THC veroorzaakt veel van de plezierige effecten, maar ook de minder plezierige en nadelige gevolgen van cannabis. Tot zover weinig nieuws onder de zon. De tweede meest bekende stof in cannabis is cannabidiol, oftewel CBD. Begin jaren 2000 kwam er steeds meer onderzoek uit over de invloed van CBD op THC. CBD heeft geen psychoactieve werking, maar leek de effecten van THC te kunnen dempen of te kunnen veranderen. Hiermee werd CBD de rising star van het cannabisonderzoek.

Tijd voor een andere boodschap

CBD werd onderdeel van het harm-reduction advies dat wij en onze collega-preventiedeskundigen uitdroegen. De boodschap was: kies voor hasj of wiet met een hoog CBD en een laag THC-gehalte om de kans op problemen zoveel mogelijk verkleinen. Maar we weten nu dat dit verhaal te optimistisch was. Nieuwe studies vinden geen bewijs dat CBD invloed heeft op de nadelige effecten van cannabis. Zo beïnvloedde CBD niet de mate van gevoelens van ‘high’, psychotische symptomen, angst, geheugen, en beloningsprocessen in de hersenen. CBD blijkt daarom niet meer te passen in een effectieve harm-reduction boodschap.

CBD als geneesmiddel

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen CBD in ‘coffeeshopcannabis’ en CBD als geneesmiddel. Als geneesmiddel (Epidiolex) wordt CBD inmiddels ingezet tegen een vorm van zeldzame epilepsie bij kinderen. Het is daarvoor een officieel geregistreerd medicijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke andere toepassingen van CBD als geneesmiddel. Wat daarin opvalt is dat de hoeveelheden CBD die in deze onderzoeken worden toegediend veel hoger zijn dan de hoeveelheden CBD die we vinden in de cannabis verkrijgbaar in de Nederlandse coffeeshops. Ten slotte zijn er ook mensen die CBD tegen andere klachten gebruiken, zoals slaapproblemen en pijn. Maar er is nog geen sterk wetenschappelijk bewijs dat CBD hiertegen helpt.

Voortschrijdend inzicht

Omdat het dempende effect van CBD op THC minder groot is dan gedacht, kunnen we beter met dit preventie-advies voor coffeeshopcannabis stoppen. Het leidt namelijk af van de adviezen die wél beschermen tegen gezondheidsschade, zoals minder en minder vaak gebruiken en kies voor cannabis met een lager THC-gehalte. Cannabis is een interessante maar complexe plant die honderden verschillende stoffen bevat. Het is belangrijk om op basis van nieuw onderzoek en up-to-date kennis waar nodig de preventieboodschap aan te passen. Wij zullen dit zelf ook moeten doen.

Bij het Trimbos zijn wij inmiddels bezig met het aanpassen van onze informatiematerialen voor professionals en consumenten van cannabis. We roepen onze collega-preventiedeskundigen op om dit ook te doen. Niet alleen in geschreven teksten, maar ook tijdens gesprekken.

Meer lezen?

Oomen, P., Rigter, S. (2022). THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2021-2022). Utrecht: Trimbos-instituut. Geraadpleegd van: AF1997-THC-monitor-2021-2022.pdf (trimbos.nl)

Spronk, D., Oomen, P. (2022). Advies gebruikersinformatie cannabis in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen. Update met aanvullende onderbouwing met betrekking tot cardiovasculaire effecten, THC-CBD-interactie en gebruikswijzen. Utrecht: Trimbos-instituut. Geraadpleegd van: Advies gebruikersinformatie cannabis in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen – Trimbos-instituut

Desirée Spronk
Wetenschappelijk medewerker Alcohol
Pieter Oomen
Drugsonderzoeker