Advies gebruikersinformatie cannabis in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen

Update met aanvullende onderbouwing met betrekking tot cardiovasculaire effecten, thc-cbd-interactie en gebruikswijzen

Het doel van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen is om te bezien of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Eén van de voorwaarden is dat klanten van de deelnemende coffeeshops informatie krijgen over gezondheidsrisico’s van cannabisgebruik.

Het Trimbos-instituut stelde in 2019 een advies op over de tekst voor de gebruikersinformatie. Daarin staat informatie over gezondheidsrisico’s en bijbehorende ‘harm-reduction’-maatregelen.

Over een aantal zaken bleek discussie te bestaan of slechts een beperkte hoeveelheid kennis beschikbaar. Dit ging om de thema’s cardiovasculaire effecten, THC-CBD-interactie en twee harm-reduction maatregelen. De eerste harm-reduction maatregel is het roken van cannabis zonder tabak. Het gaat dus om het roken van pure ‘wiet’. De tweede is het vapen, of verdampen, in plaats van het roken van cannabis.

Het doel van deze ‘update 2021’ is om aanvullende inzichten met betrekking tot bovengenoemde thema’s te beschrijven. In deze update staan per thema aanbevelingen of de gebruikersinformatie wel of niet moet worden aangepast.

Auteur D. Spronk, P. Oomen
Jaar

Pagina's

39

Auteur

,

SKU AF1975
Category Rapporten