Harm reduction netwerk (HRN)

Een goed drugsbeleid is gericht op het vergroten van gezondheid en welzijn van mensen. Ook en juist van mensen die drugs gebruiken.

Het Harm Reduction Netwerk verzamelt en verspreidt kennis die bijdraagt aan een gezondere en veiligere samenleving. Gedegen onderzoek en mensenrechten zijn hierbij leidend.

Kernactiviteiten Harm Reduction Netwerk

  • Monitoring van harm reduction voorzieningen (o.a. gebruiksruimten, spuitomruil en methadon- en heroïnebehandeling) in Nederland
  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten, webinars en congressen
  • Verspreiden van kennis en trends op het gebied van harm reduction

Nieuwsbrief