Geschiedenis

Historie van het Harm Reduction Netwerk

In 1988 werd het landelijk netwerk Aids en Druggebruik opgericht omdat de aidsepidemie zich ook verspreidde onder mensen die drugs gebruiken. Zo’n tien jaar later zakte de belangstelling voor het thema weg bij de instellingen voor verslavingszorg, mede door het opdrogen van de geoormerkte gelden. Eind jaren negentig bracht het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het onderwerp ‘infectieziekten onder mensen die drugs gebruiken’ onder bij de Landelijke Steunfunctie Preventie (LSP) van het Trimbos-instituut. Dit was een samenwerkingsverband tussen het Trimbos-instituut en de Nederlandse GGZ. Deze samenwerking zorgde voor een opleving van landelijke netwerkbijeenkomsten en met aanvullende financiering van het Aids Fonds ontwikkelde het LSP verschillende (trainings-)materialen. Ook Stichting Mainline kwam aan boord om samen te werken.

Het netwerk heeft verschillende namen gehad. Van 2012 t/m 2019 zijn de activiteiten uitgevoerd onder de naam Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (NI&HR). De centrale doelstelling van het NI&HR was de borging van preventie en zorg voor infectieziekten binnen de (sociale) verslavingszorg. De activiteiten waren gericht op infectieziekten die (veel) vaker voorkomen bij mensen die drugs gebruiken zoals hepatitis B en C, hiv/aids, tuberculose en verschillende seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Het netwerk hielp met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteitsstandaarden in de zorg, diverse praktische documenten en rapporten ter ondersteuning van het veld. Ook hielp het netwerk om infectieziekten weer op de kaart te zetten binnen de verslavingszorg.

Sinds 2020 worden de harm reduction activiteiten van het Trimbos-instituut voortgezet onder de naam Harm Reduction Netwerk (HRN). De focus ligt nu meer op harm reduction in de breedste zin en niet specifiek op infectieziekten.