Wat is Harm reduction ?

Harm reduction betekent letterlijk: schade beperken. Het gaat bij deze Engelse term specifiek over het verkleinen van de kans op (gezondheids-)schade die bij het gebruik van drugs kan voorkomen, zonder het gebruik zelf te stoppen. In eerste instantie gaat het over risico’s voor de gebruiker zelf. Maar het principe kan ook gelden voor de omgeving en de samenleving als geheel.

Vanuit dit idee kun je verschillende dingen doen om het gebruik van drugs veiliger te maken:

  • het verstrekken van schone naalden of basepijpen
  • het geven van betrouwbare informatie
  • het verstrekken van bijvoorbeeld methadon of heroïne op recept.

Het doel is om het welzijn en de gezondheid van mensen te beschermen, zelfs als ze niet (willen of kunnen) stoppen met risicovol gedrag.

In Nederland is harm reduction al tientallen jaren belangrijk onderdeel van het drugsbeleid. Nederland was op dit gebied in de jaren tachtig en negentig wereldwijde pionier. In andere landen werd drugsgebruik toen vooral gezien als iets dat niet geaccepteerd mocht worden. Mensen die gebruikten werden dan ook gestraft of kregen geen hulp voordat ze stopten met gebruiken. In Nederland besloot men juist dat iedereen hulp of ondersteuning ter bevordering van welzijn moet kunnen ontvangen. Het moest geen voorwaarde zijn dat je (eerst) stopt met drugsgebruik. Tegenwoordig is het principe van harm reduction op veel meer plaatsen ter wereld geaccepteerd. Dit komt onder andere door onderzoeken die positieve effecten laten zien op de gezondheid en het welzijn van mensen die drugs gebruiken.