• Zoek
 • NL / EN

Dementiezorg, persoonsgericht werken en leidinggevenden

Dementiezorg, persoonsgericht werken en leidinggevenden.

In deze sessie word je meegenomen in de wereld van persoonsgericht werken en maak je een start met te denken over hoe je dit op de werkvloer kunt integreren.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat persoonsgericht werken een belangrijke voorwaarde is voor het verlenen van goede kwalitatieve zorg voor mensen met dementie. Ook blijkt het een positief effect te hebben op medewerkers en familieleden. Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk te zijn om persoonsgerichte zorg in zorgorganisaties te implementeren.

Deze zomersessie over de implementatie van persoonsgericht werken richt zich specifiek op leidinggevenden in de intramurale dementiezorg. Zij spelen een belangrijke rol bij het veranderen van gedrag in de organisatie en daarmee het integreren van persoonsgericht werken in de normale werkwijzen. Deze sessie heeft als doel persoonsgericht werken bij leidinggevenden te introduceren (wat zijn bijvoorbeeld succesfactoren om persoonsgericht te kunnen werken?), handvatten te geven hoe je dit in de praktijk doet (denk aan de observatiemethodiek DCM) en samen in discussie te gaan over een passende mogelijkheden die aansluiten bij de eigen praktijk. 

Wanneer

Inschrijving is niet meer mogelijk

Voor wie

 • Voor directe leidinggevenden die werkzaam zijn in woonvoorzieningen voor mensen met dementie.
 • Minimaal 10 en maximaal 30 deelnemers.

Programma info

 • Wat is persoonsgericht werken en hoe staat dit in verhouding tot het kwaliteitskader?
 • Hoe kun je persoonsgericht werken op de werkvloer implementeren; wat zijn succesvolle factoren en/of voorwaarden, en wat juist niet?
 • Hoe kun je kijken naar veranderingsbereidheid in de organisatie?
 • Oefenen met het motiveren van medewerkers. Hoe ga je zelf op een persoonsgerichte manier om met je medewerkers? En motiveer je ze zelf persoonsgericht te gaan werken?

Zomertip

 • Bij voldoende belangstelling wordt er een rondleiding door het Bartholomeus Gasthuis verzorgd. Het huis heeft inmiddels een belanrijke rol in de wijk ingenomen.
 • Heeft u Utrecht als eens van bovenaf bekeken? https://www.domtoren.nl/nl

Door

 • Claudia van der Velden, MSc (Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut, projectleider en trainer trajecten persoonsgericht werken).
 • Aukje Post (directeur Menske, ondersteuning voor organisaties, teams en professionals om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren; en licentiehouder DCM Nederland).

Bekijk hier de andere zomersessies

AANMELDING IS NIET MEER MOGELIJK