Elsemieke van Belzen

Expertise

Interdisciplinaire sociale wetenschappen met de focus op kwetsbare groepen in de samenleving.

Inspiratie en missie

Mijn studie interdisciplinaire sociale wetenschappen bevestigde steeds meer dat ik iets wilde betekenen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Op dit moment zet ik me in voor ouderen, een groep die in zijn totaliteit steeds ouder wordt. Dat is mooi, maar maakt mensen ook kwetsbaar. Want hoe zit het met de kwaliteit van leven, wanneer we allemaal ouder worden? Hierbij horen ook vragen als: Wat kan de verpleeghuiszorg hierin betekenen? Hoe zit het met de belasting van mantelzorgers? Kunnen wij als het Trimbos-instituut iets betekenen in de preventie van dementie?

Door onderzoek te doen naar zulke kwesties, wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen.

Lopend project

–      Samen Verder na de Diagnose Dementie
–      Kennisinfrastructuur VV, VGZ en GGZ
–      Psychosociale Mantelzorgondersteuning
–      Evaluatie NZa-experiment Atlant