Implementatie van persoonsgericht werken in de dementiezorg

In de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om degene waarvoor je zorgt goed te kennen, zodat je precies weet hoe je iemand kunt ondersteunen, passend bij zijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Persoonsgericht werken is een is een effectieve manier om zorgmedewerkers daarbij te helpen.

Persoonsgericht werken heeft als uitgangspunt dat iemand zich mens moet kunnen blijven voelen, en streeft ernaar dat iedereen zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelt. Persoonsgericht werken kijkt daarnaast naar de mogelijkheden van mensen met dementie, in plaats van de onmogelijkheden. Wat kan iemand zelf nog en waar heeft iemand (passende) ondersteuning bij nodig?

Waarom is persoonsgerichte zorg belangrijk?

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgericht werken één van de belangrijkste pijlers voor goede verpleeghuiszorg. Een persoonsgerichte werkwijze in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie gaat samen met een betere kwaliteit van leven en meer betrokken en tevreden familieleden en zorgmedewerkers, blijkt uit het onderzoek ‘Monitor woonvormen dementie’ van het Trimbos-instituut.

Persoonsgericht werken, nog een stapje verder dan persoonsgerichte zorg

Persoonsgericht werken gaat eigenlijk nog een stapje verder dan alleen persoonsgerichte zorg in onze optiek. Hoe gaan medewerkers bijvoorbeeld onderling om met elkaar? En krijg je voldoende ruimte om te leren en ontwikkelen? Voel je je veilig binnen de organisatie en durf je fouten te maken? Persoonsgericht werken begint uiteindelijk bij medewerkers die weten wie de bewoners zijn, wat hun behoeften zijn en daarvoor de veiligheid en ruimte voelen om daarbij aan te sluiten.

Persoonsgerichte zorg: Zo werkt het

In deze video zie je - aan de hand van een broodje haring - wat de kracht is van persoonsgericht werken.

Bij verschillende verpleeghuizen blijkt persoonsgerichte zorg cruciaal in hoe bewoners de zorg ervaren. Het kan de beleving bij de zorg van verpleeghuisbewoners maken en breken, blijkt uit de analyse. Medewerkers hebben een sleutelpositie in persoonsgerichte zorg. Uiteraard moet de basis van de zorg in orde zijn. Maar dat medewerkers oprecht luisteren en aandacht hebben, inspelen op individuele behoeften en aansluiten bij wensen, bepaalt of bewoners het leven in een verpleeg- of verzorgingshuis ook als prettig ervaren."

Patiëntenfederatie

Hoe helpen we bij de implementatie van persoonsgerichte zorg?

Met een implementatietraject ‘persoonsgericht werken’ krijgt u als zorgorganisatie de ondersteuning om een persoonsgerichte werkvisie te implementeren in de dagelijkse praktijk. U zorg ervoor dat medewerkers over de kennis en juiste houding beschikken om persoonsgerichte zorg te bieden. Natuurlijk stemmen we het Persoonsgericht Werk-traject altijd af op de wensen en behoeften van uw organisatie. Dit traject richt zich op alle lagen van de organisatie en bestaat uit 5 pijlers:

stappen-persoonsgericht-werken

Download de brochure

In onze brochure leest u precies hoe het Persoonsgericht Werk-traject in elkaar zit.

brochure-persoonsgericht-werken

De training in beeld

Aan de eerste teamtraining bij zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord in Hoorn nemen 15 medewerkers deel vanuit verschillende disciplines. Zo kunnen we vanuit verschillende invalshoeken denken over persoonsgerichte zorg voor bewoners.

Om elke dag persoonsgericht te werken, bediscussiëren we in dagdeel 2 van de teamtrainingen wat je nodig hebt om de bloem van Persoonsgericht Werken te laten bloeien. De medewerkers van de Zonnehuisgroep Noord hebben fanatiek meegedacht. Dat geeft mooie handvatten om mee aan de slag te gaan.

De bloem van de psychosociale behoeften staat centraal in de Persoonsgerichte Werk-trajecten van Menske en Trimbos. De medewerkers van Pieter van Foreest voerden dat tijdens de training zelfs door in het lekkernij wat ze meebrachten. Zo komen ze ook tegemoet aan hun eigen behoeften (en die van de trainer). Dankjewel Lindenhof!

Ook bij Zorgorganisatie Hoge Veer in Noord-Brabant is de kop eraf. Door middel van toneel en muziek hebben we hier op creatieve, leerzame wijze de toon gezet voor het Persoonsgerichte Werk-traject op de drie afdelingen voor mensen met dementi

Wát een creativiteit! De zorg- en huishoudelijk hulp-medewerkers van deze locatie hebben heel visueel in beeld gebracht wat de identiteit is van de bewoner van hun huiswerkopdracht. Het buitenleven, de boerderij waar ze vroeger woonde en haar vroegere hondje Max. Ze laten zien dat zij deze bewoner echt kennen.

Vragen en antwoorden

Wie zijn wij?

Aukje Post is oprichter vanMenske. Haar vader kreeg op zijn 57e de diagnose dementie. "Van huis uit ben ik een zorgmens met jarenlange ervaring in de praktijk- en managementfuncties in de zorg." Mede door de ervaring met haar vader zet ze zich sinds 2001 in voor de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Bel Aukje: 06 307 79 240

Claudia van der Velden is onderzoeker bij het Trimbos-instituut en projectleider Persoonsgericht Werken. Ze is expert op het gebied van dementiezorg.

Bel Claudia: 030 29 59 308

team-pgw